Danmarks historie i EU

Opgaver til Danmarks EU-historie

Opgave 1 - Da Danmark kom med i EF (Niveau A, B og C)

Se klippet:

 • Hvad er forklaringen på, at Danmark er med i EU?

Opgave 2 - Dramatik i 1992 - Politikere og befolkningen er uenige om EU (Niveau A, B og C)

Se klippene:

 • Hvad er forklaringen på, at Danmark har EU-forbehold?

 • Hvad var ”Det Nationale Kompromis”?

 • Stemmer de involverede partiers EU-holdninger i 1992 overens med deres nutidige holdninger?

 • Hvorfor stemte danskerne nej i 1992 til folkeafstemningen om Maastricht-traktaten?

 • Hvorfor lykkedes det politikerne at overbevise befolkningen om at stemme ja i 1993?

Opgave 3 - Hvorfor har vi stadig kroner, og ikke Euro, i Danmark (Niveau A, B og C)

Se klippet:

 • Hvorfor stemte danskerne nej til EURO-samarbejdet?

 • Hvad bliver de økonomiske konsekvenser?

 • Undersøg, om Danmarks økonomiske politik er fri af EURO-politikken?

Opgave 4 - Danmarks historie i EU (Niveau A, B og C)

Lav en digital tidslinje på DR Storyline over Danmarks EU-medlemskab. Find vejledningen til DR Storyline her:

Inddrag:

 • Alle folkeafstemninger

 • Stemmeprocenter for og imod

 • Væsentlige begrundelser for udfaldet

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk