De amerikanske vælgere og midtvejsvalget

CASES: AMERIKANERE DER STEMMER PÅ TRUMP

REDEGØRELSE

Redegør for, hvad der forbinder de fire cases i videoklippene, baseret på etnicitet, religion og geografisk placering.

ANALYSE

Analysér, hvorledes det amerikanske vælgerkorps så ud til præsidentvalget i 2016, og hvorledes de fire cases i videoklippene passer ind i resultaterne fra Pew Institute:

DISKUSSION

Se videoen om begrebet ‘gerrymandering’ fra organisationen TED her:

Diskutér herefter to ting:

  • Hvilken praktisk betydning - i forhold til stemmer - kan dette fænomen have i et midtvejsvalg?

  • Hvilken betydning kan dette fænomen have for vælgernes opfattelse af at leve i et demokrati?

AMERIKANSKE VÆRDIER OG VÆLGERE

REDEGØRELSE

Redegør for, hvorledes det amerikanske valgsystem fungerer ved præsidentvalg ved at se videoen 'Does your vote count? The Electoral College explained' fra formidlingsorganisationen TED (Technology, Entertainment, Design).

Redegør derefter for, hvorledes det amerikanske valgsystem fungerer ved midtvejsvalg ved at se videoen 'Explainer: What Are Midterm Elections?' fra den statsstøttede radiostation VOA (Voice of America)

  • Inddrag herunder, hvorledes systemet er anderledes end det danske valgsystem, blandt andet i forhold til partisystem, mulighed for at stemme og præsidentielt vs. parlamentarisk system.

ANALYSE

Analyser via klippene, hvorfor fælles værdier om personlig frihed og muligheder kan føre til både interne og eksterne kampe mellem partierne og i befolkningen.

DISKUSSION

Diskuter om værdipolitik kan have samme indflydelse i dansk politik. Kom med eksempler.

VALGEMNER OG VÆLGERNE

REDEGØRELSE

Redegør for den amerikanske økonomis tilstand og hvilken betydning, det kan have for det kommende midtvejsvalg, som det fremlægges i klippet ‘Kan økonomien flytte USA's vælgere?’.

ANALYSE

Analysér de forskellige emner, der nævnes i betydning i forhold til andre emner for vælgerne til præsidentvalget i 2016 i denne artikel fra Pew Institute:

  • Inddrag herunder, hvad man kan formode, at økonomiens betydning vil få for det kommende midtvejsvalg.

DISKUSSION

Se videoen ‘Negative campaigning: Reklamevideoer og fup’ og denne negative kampagne video fra præsidentvalget i 1988: '1988 George Bush Sr. "Revolving Door" Attack Ad Campaign'

Diskutér, hvorfor disse videoer findes, og om der burde være regler for valgkampagner.

  • Hvad siger det om amerikansk politik, at reklamen imod Dukakis bliver latterliggjort i tv-serien The Simpsons her: 'Sideshow Bob Campaign Ad'

Forslag til supplerende materiale: