De økonomiske mål

Når man skal vurdere statens økonomiske tilstand, ser man ofte på de økonomiske mål. Men nogle problemer i samfundet kan få store konsekvenser for eksempel livsstilssygdomme som diabetes.

Når man skal vurdere statens økonomiske tilstand, ser man ofte på de økonomiske mål. Men nogle problemer i samfundet kan få store konsekvenser for eksempel livsstilssygdomme som diabetes.

Inden for den økonomiske politik har man forskellige mål, man vil opnå. Helt overordnet ønsker man, at bruttonationalproduktet (BNP) vokser år efter år, da samfundsøkonomien således vokser, og samfundets indtægter øges. Hvis væksten i BNP er 2% eller højere, betegner vi det med højkonjunktur. Har vi en vækst i BNP mellem 0 og 2%, betegner vi det med lavkonjunktur. Og er væksten i BNP negativ og altså under 0%, betegner vi det som afmatning eller minusvækst.

Andre mål er lav arbejdsløshed, lav inflation, gode offentlige finanser og balance på betalingsbalancen. Problemet med disse fire mål er, at hvert mål som minimum modarbejder et andet mål.

Et sidste punkt er også den økonomiske bæredygtighed. Den sociale del af en bæredygtig økonomi kan være en del af løsningen.

Samfundsøkonomisk bør vi derfor se på, hvordan en diabetes 2-epidemi vil påvirke de økonomiske mål, og hvordan man kan forebygge diabetes 2-epidemien.

Samfundsøkonomer vil påstå, at en diabetes 2-epidemi vil påvirke vores økonomi og de mål, vi har. Når vi taler om diabetes, er der altså andre interesser på spil end blot det enkelte individs interesser.

ARBEJDSOPGAVER

Opgave 1: De økonomiske mål i 2015

Se videoklippet "Kan vi nå de økonomiske mål?" og svar på nedenstående spørgsmål. Klik her for at se en model af økonomiske mål.

  • Hvilke økonomiske mål nævnes i starten af videoklippet?

  • Undersøg, hvilke partier der sad i regering i begyndelsen af 2015 og frem til juni 2015.

  • Hvordan passer disse partiers politik med de mål, der fremsættes?

  • Påvirker de inddragede mål hinanden positivt eller negativt?

  • Hvilke politiske synspunkter repræsenterer de to debattører i videoen?

  • Hvad betyder det, at produktiviteten er lav? Og hvordan påvirker det de økonomiske mål?

  • Hvorfor er væksten så væsentligt et mål for de økonomiske mål?

  • Diskutér, hvilke målkonflikter der er indbygget i de mange økonomiske mål. Se et eksempel her.

Opgave 2: Diabetes og de økonomiske mål

  • Forklar, hvordan de enkelte økonomiske mål bliver påvirket af det kraftigt antal stigende diabetes 2 patienter.

  • Diskutér, hvad man kan gøre for at forbedre de økonomiske mål i lyset af, at diabetes 2 er en sygdom i kraftig vækst.

FacebookTwitter