Deadline og Danskernes Akademi

Opgaver til Deadline-klip

Opgave 1 - Hvad går konflikten i Syrien ud på? (Niveau A, B og C)

Se klippet:

 • Undersøg, hvad konflikten i Syrien handler om?

 • Hvem er de syriske flygtninge flygtet fra?

 • Hvad er ifølge journalist Michael S. Lund problemet med EU’s hjælp til nærområderne?

Opgave 2 - Politiske forhandlinger i EU om flygtninge (Niveau A, B og C)

Se klippet:

 • Undersøg, hvad et kvalificeret flertal er i EU-sammenhæng.

 • Hvorfor presses danske politikere af England og Irland til at tage del i fordelingen af flygtninge, når vi ikke er juridisk forpligtede gennem retsforbeholdet?

Opgave 3 - Hvilke hensyn skal der tages, når flygtninge fordeles? (Niveau A, B)

Se klippet:

Forberedelse til interviewet:

 • Undersøg, hvilken rolle Kommissionen spiller i EU’s politiske system.

 • Undersøg, hvad forskellen mellem en overstatslig og mellemstatslig aftale imellem et EU-land og EU-samarbejdet er.

 • Undersøg, hvordan magtforholdet er mellem en europæisk nationalstat og Kommissionen.

Problemstillinger fra interviewet:

 • Hvad er den historiske kontekst, som Margrethe Vestager taler om?

 • Hvorfor kommer Kommissionen med en ”fordelingsnøgle” som løsningen på flygtningeproblematikken?

 • Hvad er forklaringen på, at Danmark ikke skal tage imod flygtninge baseret på EU-kommissionens fordelingspolitik?

 • Hvem har mest magt i denne situation – Margrethe Vestager eller Lars Løkke Rasmussen?

Opgave 4 - Hvorfor har de mange flygtninge så store konsekvenser for EU-samarbejdet? (Niveau A, B)

Der tales om Schengen-samarbejdet og Dublin-forordningen:

 • Hvad er disse aftaler?

 • Hvad betyder begrebet ”de facto”?

 • Hvad betyder det, at aftalerne ”de facto er brudt sammen” ifølge Marlene Wind?

 • Hvorfor kan de store flygtningestrømme få betydning for europæernes velstand?

 • Diskuter, hvorfor det er svært at underlægge nationale hensyn til EU-hensyn, når vi taler om flygtningestrømme?

 • Diskuter, om det er god idé at bruge økonomiske sanktioner som middel til at få lande som f.eks. Polen til at tage imod flygtninge?

 • Hvad er den langsigtede løsning på flygtningeproblematikken ifølge Marlene Wind?

Opgave 5 - For eller imod EU? Borgerlig debat(Niveau A)

Se klippet:

Forberedelse til debatten:

 • Undersøg, hvad der karakteriserer borgerlig/konservativ og liberal ideologi.

 • Hvilken betydning tillægger de begreber som: Marked, nationalstat, civilsamfund, hensyn til samfundets svage, skat, straf etc.

 • Fordel de borgerlige og liberale partier i Folketinget i det politiske spektrum.

Problemstillinger fra debatten:

 • Hvilke debattører er pro-EU og anti-EU og hvorfor?

 • Hvad er de forskellige partiers løsninger på flygtningestrømmen?

 • Hvad gør forfatter Mikael Jalvings synspunkter borgerlige?

 • Diskuter, om partiernes EU-synspunkter i debatten stemmer overens med partiernes ideologiske ståsteder, altså der hvor I har placeret dem i ovenstående spektrum.

Opgave 6 - Demokrati og sammenhængskraft - EU's svage punkt (Niveau A)

Forberedelse til debatten:

 • Lav en afstemning i klassen: 1) Gavner EU Danmark? 2) Er EU efter din opfattelse demokratisk? 3) Er du mere dansker end europæer?

 • Diskuter, hvad der skal til, for at et politisk demokratisk system er velfungerende.

 • Diskuter endvidere, om Danmark er et velfungerende demokratisk system?

Problemstillinger fra debatten:

 • Hvordan vurderer de tre debattører EU som demokratisk system? Mener de, at der er demokratisk underskud i EU?

 • Der tales om værdikamp i debatten. Hvad er EU’s grundlæggende værdier? Og hvorfor trues de tilsyneladende med flygtningestrømmen?

 • Hvilken rolle spiller identitet i forhold til nationalstaten over EU?

 • Diskuter, om det er nødvendigt, at der er identitetsmæssig sammenhængskraft i EU, for at samarbejdet kan fungere?

Opgaver til Danskernes Akademi

Opgave 1 - Grundlæggende forklaring af EU's opbygning og arbejde (Niveau A, B og C)

Se klippet:

Forklar kort, hvordan EU’s historie har udviklet sig.

Undersøg, hvad der karakteriserer statsformerne:

 • Konstitutionelt monarki som Danmark.

 • Føderation som USA og Tyskland.

 • Hvorfor betegner professoren EU som en hybrid mellem de to statsformer?

Institutionerne:

 • Definer magtens tredeling.

 • Lav en visuel model, der viser magtens tredeling i EU.

 • Hvordan adskiller EU’s magtfordelingsprincip sig fra magtens tredeling i Danmark?

Se modellen om EU’s politikområder *) Hent modellen som pdf

 • Forklar modellen.

 • Undersøg og forklar, hvad de forskellige politikområder er.

 • Hvad er Danmark med i og ikke med i?

*) Kilde: M. Wind, M. Kelstrup, D. Martinsen: Europa i forandring: en grundbog om EU's politiske og retlige system, 2012, Hans Reitzels Forlag

Opgave 2 - Ligheder og forskelle mellem Danmarks og EU's demokrati (Niveau A, B)

Se klippet:

Forberedelse til forelæsningen:

Demokratiet:

 • Hvor stammer idéen om demokratiet fra?

 • Hvornår opstår de første moderne demokratiske systemer, herunder det danske?

Borgerrettighederne:

 • Hvor stammer borgerrettighedsidéerne fra?

 • Hvad handler de om?

Problemstillinger fra forelæsningen:

EU som et konstitutionelt demokrati:

 • Hvad er ifølge forsker Marlene Wind forklaringen på, at EU blev et konstitutionelt demokrati?

 • Forskellige demokratiske systemer: - Hvordan forklares, hvad et flertalsdemokrati er? - Hvordan forklares, hvad et konstitutionelt demokrati er?

Diskuter, hvad forskeren mener er:

 • Styrken ved det konstitutionelle demokrati.

 • Svagheden ved flertalsdemokratiet.

 • Hvilke konsekvenser det har for danskernes forståelse af EU-systemet, at vi har et flertalsdemokrati.

Opgave 3 - Hvilken rolle spiller EU for det danske velfærdssystem? (Niveau A)

Se klippet:

Forberedelse til forelæsningen:

Velfærdspolitik:

 • Beskriv borgerlig, liberal og socialistisk velfærdspolitik

 • Der skelnes typisk mellem tre velfærdsmodeller: 1) Den arbejdsmarkedsbaserede, 2) den residuale og 3) den universelle.

 • Hvilken betydning tillægger de begreber som: Marked, nationalstat, civilsamfund, hensyn til samfundets svage, skat, straf etc.

Problemstillinger fra forelæsningen:

Borgernes frie bevægelighed er afgørende for EU-samarbejdet:

 • Hvorfor er dette et afgørende princip?

 • Hvorfor har dette konsekvenser for et lands EU velfærds- og sundhedspolitik?

EU-domstolenes afgørelser i sager om velfærdspolitik:

 • Forklar hvad berettigede og ikke-berettigede konsekvenser af EU-domstolenes afgørelser er.

 • Forklar, hvordan EU både er med til at give flere velfærdsrettighederog samtidig sætte grænser for velfærdsydelser.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk