Definition af en civilisation

En civilisation er kendetegnet ved sproget, historien, religionen, traditionen, skikke, institutioner og selvopfattelse.

En civilisation er den højeste kulturelle enhed sammensat af myriader af mindre kulturer, der har smittet af på hinanden og fået et fællestræk, sagde Huntington. Fx vil kulturen i en vestjysk kommune være anderledes end kulturen i en sjællandsk kommune.

Begge kommuner arbejder ud fra danske værdier og vil adskille sig fra en italiensk kommune. Men både italienerne og danskerne vil alligevel have mere til fælles, end de vil have til fælles med folk bosat i en kommune i et mellemøstligt land.

En civilisation kan med andre ord have undercivilisationer.

Syv-otte større civilisationer

Huntington så syv-otte større civilisationer:

- Den vestlige (Nordamerika, Europa og Australien) med to varianter: Den nordamerikanske og den europæiske. Denne civilisation er kristen og overvejende katolsk-protestantisk orienteret.

- Den konfucianske (Kina, Korea, Vietnam og den store kinesiske diaspora i Sydøstasien)

- Den japanske (bestående af Japan)

- Den islamiske (strækkende fra Nordafrika, over Mellemøsten og Central- og Sydasien, til Indonesien)

- Den hinduistiske (omkring Indien)

- Den slavisk/ortodokse (Østeuropa og omkring Rusland)

- Den latinamerikanske (Sydamerika og Latinamerika)

- Og måske den afrikanske civilisation (landene syd for linjen: Sierra Leone i det vestlige Afrika til Afrikas Horn (Somalia) i det østlige Afrika.