Demokrati uden for Danmark

Her ser vi nærmere på nogle demokratiske udfordringer uden for Danmark.

De seks videoer ovenfor repræsenterer fem cases rundt omkring i verden, hvor demokrati, medindflydelse, ytringsfrihed og borgerrettigheder praktiseres meget forskelligt. Både fra hinanden, men også fra vores egen opfattelse af demokrati:

 • Israel: Via en lov vedtaget i juli 2018, bliver landet udelukkende en stat for jøder. Arabiske israelere føler sig som andenrangsborgere, men det er svært at spå om, hvad loven har af konsekvenser i fremtiden.

 • Rusland: Putin styrer landets politik og flere medier med hård hånd med store konsekvenser for oppositionen.

 • Zimbabwe: To klip, der belyser det første frie valg efter Robert Mugabes aftrædelse i 2017. Både opposition og kvinder har svært ved at få indflydelse, og spørgsmålet er, om de nye ledere fra Mugabes parti er interesserede i reel forandring.

 • Kina: Det kommunistiske parti fortsætter med at stramme grebet om borgernes ytringsfrihed, men der er oprør fra neden - musikundergrunden.

 • USA: I det åbne amerikanske demokrati mobiliserer stærke kræfter på både højre- og venstrefløjen sig. De kæmper med alle demokratiske kløer mod hinanden - både på gaden og internettet.

Anvendelse af klippene

Klippene kan ses enkeltvis, eller man kan udvælge et par stykker og lave en komparativ analyse af to cases. Opgaverne nedenfor passer til alle klip og har fokus på demokratiske forhold og borgernes muligheder for at få indflydelse.

OPGAVE: Ens for alle klip

REDEGØRELSE

Redegør for den eller de demokratiske udfordringer i den eller de valgte cases. Det er væsentligt, at der fokuseres på forhold som:

 • Borgerrettigheder som ytrings-, presse, og forsamlingsfrihed

 • Borgernes mulighed for indflydelse, eksempelvis via afstemninger til valg

 • Magthavernes reelle mulighed for at miste magten

ANALYSE

Se fra 12:51-14:32 i klippet 'Deadline: Er Rusland et snydemokrati' og fastslå, hvilken kategori din case eller dine cases falder ind under. Begrund dit svar med eksempler, der understøtter dit argument.

DISKUSSION

Diskutér, hvordan din case eller dine cases står demokratisk i forhold til den udvikling, det er inde i:

 • Bevæger man sig væk fra demokrati og hen imod øget autokrati?

 • Bevæger man sig hen imod mere demokrati og væk fra autokrati?

Inddrag her, hvad bevægelsen skyldes. Det kan være:

 • Økonomisk frem- eller tilbagegang

 • Socialt eller kulturelt opbrud eller status quo

 • International påvirkning

 • Generelt modernisering af samfundet