Den residuale velfærdsmodel

Den residuale velfærdsmodel findes i lande som England og USA. Her er det op til den enkelte at forsikre sig til velfærdsydelser som sundhed og alderdom. Har du ikke råd til at forsikre dig, træder staten til med minimale ydelser. Men kun, hvis der ikke andre muligheder.

Den residuale velfærdsmodel, som for eksempel findes i England og USA, er baseret på, at den enkelte borger sikrer sin egen velfærd. Staten skal derfor ikke hjælpe andre end de borgere, der er allerværst stillet. Har borgeren råd til at forsikre sig, får hun eller han adgang til velfærdsydelser som sygehusophold og lægebesøg. Har man ikke har råd til at forsikre sig, træder staten til - men kun i yderste tilfælde.

Denne velfærdsmodel er en af tre forskellige modeller, som man skelner mellem inden for samfundsvidenskaberne. De to andre er den universelle velfærdsmodel, som findes i nordiske lande som Danmark og Sverige, og den selektive velfærdsmodel, som findes i for eksempel Tyskland og Frankrig.

DEN RESIDUALE VELFÆRDSMODEL

Begrebet residual er en betegnelse hentet fra statistisk videnskab. Begrebet dækker over det, der er tilbage, når alt andet er trukket fra. Når vi taler om velfærdsmodeller, betyder det, at først når alle andre muligheder for at hjælpe det enkelte individ er udtømte, træder staten til.

I lande med den residuale velfærdsmodel, for eksempel England og USA, skal det enkelte individ søge at sikre sin egen velfærd. Det kan ske via private velfærdsforsikringer, som er frivillige at tegne. Det offentlige yder kun minimal hjælp til borgere i nød. Og hjælpen ydes efter et skøn, hvor det offentlige vurderer, om alle andre muligheder for hjælp er udtømte, eksempelvis hjælp fra ens familie.

Hjælpen gives, så den enkelte kan overleve. I dette system er skatten relativt lav, og i disse samfund er der oftest en større ulighed. Derfor anses den residuale velfærdsmodel ofte for at være liberal i sin opbygning.

DIABETES 2

Mulighederne for at forebygge og behandle en livsstilssygdom som diabetes 2, der er i kraftigt vækst, afhænger i meget høj grad af den enkelte borgers forsikringsmuligheder.

Løs opgaverne nedenfor for at blive klogere på, hvilke konsekvenser sygdommen har.

ARBEJDSOPGAVER

Svar på nedenstående spørgsmål ved at inddrage det økonomiske kredsløb, som du kan se en model af her.

  • Hvilke konsekvenser er der for de offentlige finanser i den residuale velfærdsmodel, hvis antallet af diabetikere stiger?

  • Hvilke konsekvenser vil det have for de offentlige finanser og erhvervslivet, hvis man ikke gør noget ved problemet?

  • Diskutér, hvilke muligheder den residuale velfærdsmodel har for at bremse eller stoppe antallet af diabetikere.

  • Diskutér, om man kan blande sig i folks usunde livsstil, når de, som i den residuale model, ikke ligger nogen til last.