Diabetes er dårlig business

Diabetes har ikke kun negative konsekvenser for den enkelte person, der skal leve med sygdommen. Sygdommen har også negative konsekvenser for samfundsøkonomien.

Hvis man vil se på de økonomiske konsekvenser af diabetes 2, kan man se på, hvordan sygdommen kan påvirke pengestrømmene. Her anvender man det økonomiske kredsløb.

DIABETES I DET ØKONOMISKE KREDSLØB

I den simple udgave ser man på husholdningerne, virksomhederne, den offentlige sektor, den finansielle sektor og udlandet.

I første omgang ser vi på pengestrømmene mellem husholdningerne og virksomhederne. Husholdningerne får løn fra virksomhederne, mens virksomhederne tjener på, at husholdningerne køber varer fra dem. Men der går også penge fra husholdningerne og virksomhederne til den offentlige sektor. Det sker via skatter og afgifter.

Den offentlige sektor sender også penge i retning af husholdningerne og virksomhederne. Husholdningerne får penge via velfærden for eksempel via overførselsindkomsterne. Folk kan også være offentligt ansatte. Virksomhederne tjener også penge på den offentlige sektor, når den for eksempel køber varer og tjenester hos dem.

Et eventuelt overskud hos hver af parterne kan indbetales til den finansielle sektor, som så har penge at låne ud til de parter, der måtte have brug for det. Virksomhederne kan måske have brug for investeringer, mens husholdningerne vil låne til en ny bil. Og den offentlige sektor kan have underskud på de offentlige finanser.

Men pengestrømmene foregår ikke i et lukket kredsløb. Vi handler også med udlandet. I Danmark importerer vi mange varer for at kunne producere nye varer. Men vi sælger også en del til udlandet. Netop konkurrencen med udlandet om at producere bedst og billigst har indflydelse på det danske løn- og arbejdsløshedsniveau. Det er derfor væsentligt at have en så rask befolkning som muligt, da det vil gavne hele økonomien i landet.

ARBEJDSOPGAVER

Se videoklippene "Konsekvenserne af den danske livsstil" og "Grønlænderne rammes hårdt af diabetes" og svar på nedenstående spørgsmål. Inddrag det økonomiske kredsløb, som du kan se ved at klikke her.

  • Hvad vil der ske med de offentlige indtægter og udgifter, hvis antallet af folk med diabetes i Danmark fortsat stiger?

  • Hvilken betydning vil det have for lønniveauet i Danmark, hvis antallet af folk med diabetes i Danmark fortsat stiger?

  • Hvad vil der ske med velstandsniveauet i Danmark, hvis antallet af folk med diabetes i Danmark fortsat stiger?

FacebookTwitter