Eksperimenter i samfundsvidenskaben

Hvordan kan eksperimenter hjælpe os til at forstå menneskelig adfærd?

OPGAVER TIL EMNET

Opgave 1: Forskningen

Fokus: Hvorvidt er menneskers økonomiske adfærd rationel eller irrationel?

Læs læserbrevet 'Økonomisk teori er et gode' af Astrid Schou i Information.

 1. 1

  Gør rede for Astrid Schous synspunkt(er) i læserbrevet.

 2. 2

  Overvej med udgangspunkt i dine/jeres erfaringer med spillet Urbanizer, hvorvidt du/I mener Astrid Schou har ret i sin pointe vedrørende menneskers adfærd.

Opgave 2: Lydighed over for gruppen

Fokus: Hvilken indflydelse har gruppen for vores adfærd?

 1. 1

  Jeres lærer arrangerer en øvelse, der danner grundlag for resten af opgaverne.

 2. 2

  Når I har gennemført øvelsen, skal I se klippet 'Om menneskets evolution og lydighed' og sætte det op imod øvelse A: Kunne I genkende elementerne fra klippet i den måde øvelsen i klassen udviklede sig på?

Afslutningsvis skal I svare på følgende spørgsmål:

 1. 1

  Hvorvidt har jeres beslutninger i spillet været jeres egne eller været styret af et ønske om konformitet?

 2. 2

  Hvad er en autoritet, og hvordan kan de styre menneskers adfærd? Inddrag eventuelt lærerens rolle i øvelse A.

Opgave 3: Lydighed over for autoriteter

Fokus: Hvorvidt er økonomisk adfærd underlagt autoriteter, når der skal træffes økonomiske beslutninger?

Se klippet 'Lydighedens dilemma', der er en gengivelse af Stanley Milgrams forsøg fra 1960'erne.

 1. 1

  Diskutér hvilke muligheder autoriteter har for at påvirke menneskers adfærd.

Se klippet 'Forskning på kanten - Milgram', hvor to forskere fortæller om forsøget.

 1. 1

  Diskutér hvilke nye perspektiver klippet giver på jeres syn på forsøget.

Opgave 4: Etik, autoriteter og økonomisk adfærd

Diskutér nedenstående spørgsmål med udgangspunkt i 'Milgrams forsøg':

 1. 1

  Hvilke konsekvenser kan forsøget have på testpersonerne?

 2. 2

  Hvordan kan autoriteter have indflydelse på din/jeres adfærd, når der skal træffes økonomiske beslutninger? Inddrag i den sammenhæng overvejelser vedrørende mulige autoriteter som bankrådgivere, økonomiske eksperter og politikere.

 3. 3

  Overvej endvidere, om forsøget fralægger mennesker ansvaret for deres økonomiske handlinger og lægger dem over på autoriteter. Inddrag eventuelt følgende artikel: 'Erhvervskvinde har fået nok af bankrådgivere efter dårlig oplevelse: De er sælgere!'.

Opgave 5: Tillid til faggrupperne

Gør rede for danskernes tillid til bankrådgivere og politikere ud fra troværdighedsanalysen foretaget af Radius.

 1. 1

  I 'Milgrams forsøg' optræder en lærer og person i hvid kittel som autoriteter. Hvad giver det af forbehold for forsøgets relevans i relation til tilliden til de autoriteter, som kan påvirke den økonomiske adfærd?

Ha-Joon Chang er sydkoreansk økonom, forfatter og Cambridge-professor. Følgende er et uddrag taget fra interviewet 'I aner slet ikke, hvor unik jeres velfærdsstat er', bragt i Politiken d. 25. sep. 2016:

"[…] de sidste årtier har desværre vist os, at Europas befolkninger betragter økonomer som katolske præster fra middelalderen, der sidder inde med sandheden. I middelalderen ønskede præsterne ikke at oversætte Bibelen til lokalsprog – for så havde man alene magten til at læse og fortolke. Samme magtgreb ser vi hos økonomerne i dag, der insisterer på, at økonomi er så kompliceret, at almindelige mennesker ikke kan følge med. På den måde forhindrer man folk i at tage stilling«.

Men du er jo selv økonom. Siger du, at vi ikke skal stole på din slags?

»I skal være langt mere kritiske. Problemet er, at de fleste tror, at økonomi er en eksakt videnskab som fysik eller kemi. Men mennesket har sin fri vilje, og derfor kan ingen regne ud, hvad der sker i morgen. Mange med magt påstår desværre, at de kan se ud i fremtiden. Hvis vi overlod uddannelsessektoren til det frie markeds økonomer, ville de jo kun undervise i matematik! Tænk, hvilken verden af ukritiske robotter vi så ville få. Økonomi er politik – det er en fortolkningspraksis. Medmindre vi begynder at skubbe igen, tager det frie markeds logik over. Demokratiet giver kun mening, når folket kan udfordre magten. Derfor bliver vi nødt til at være langt mere skeptiske over for økonomer. Økonomer ved ikke så meget, som de påstår, og tager ofte fejl«."

Spørgsmål til uddraget:

 1. 1

  Hvad er Ha-Joon Changs budskab vedrørende økonomer?

 2. 2

  Diskutér med inddragelse af Milgrams forsøg, hvorfor vi ikke er mere skeptiske over for økonomer, end det vi er.