Er biodiversitetsdebatten bare en interessekonflikt?

En filosof og en biolog diskuterer problemstillingen.

Opgave 1: Problematikker omkring biodiversiteten

I P1-udsendelsen ’Supertanker: Bio-mig-her, diversitet-mig-der’ debatterer værten og gæsterne formålet med at have en høj biodiversitet, og om det overhovedet giver mening for os mennesker og det samfund, vi lever i. Lyt til klippet fra 'Supertanker', og svar på følgende spørgsmål:

Debattørernes synspunkter

  • Hvilket synspunkt står filosoffen Christian Gamborg for?

  • Hvilket synspunkt står biologen Rasmus Ejrnæs for?

  • Der tales om nødvendighedens politik og skønhedens politik. Hvad menes der med de to begreber?

Miljø- og klimapolitik

  • Diskutér, hvilke ligheder og forskelle, der er på kampen for naturbeskyttelse. Herunder høj biodiversitet og kampen mod klimaforandringerne.

Diskussion

  • Diskutér, hvad formålet er med at sikre en høj biodiversitet.

Opgave 2: Miljøpolitik og biodiversitet

At sikre en høj biodiversitet er en del af miljøpolitik. Men miljøpolitik omhandler en bred vifte af opgaver.

Det er den enkelte kommune – og i nogle tilfælde regionerne på tværs af de berørte kommuner – der skal løfte denne opgave. Det kan du læse kort om her i afsnit 3 på s. 19-20 og afsnit 4.3 på s. 23.

Staten har ansvaret for at sætte mål og rammer for indsatsen. Det kan ske i samarbejde med EU og FN, der har sine egne indsatsområder, hvor natur og miljø indgår. Svar på nedenstående spørgsmål:

  • Hvilke af de 17 verdensmål kan I identificere som værende miljøpolitiske?

  • Hvad betyder det, når Danmark i samarbejde med EU udpeger et område til at være et Natura 2000-område? Og hvor mange danske områder er der tale om?

FacebookTwitter