Opgaver til klip om politisamarbejdet

Opgave 1 - Politisk debat mellem Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. (Niveau A, B)

Se klippet:

Lige under 13 minutter inde i udsendelsen begynder en debat mellem lederne for Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Indholdet af denne debat kan eleverne arbejde med.

Forberedelse til debatten:

 • Gå på henholdsvis Radikale Venstres og Dansk Folkepartis websites og find deres EU-politik. Diskuter ligheder og forskelle, samt om partiernes EU-politik hovedsagelig er socialistisk, liberal eller borgerlig.

Efter debatten:

 • Hvad handler debatten om?

 • Hvorfor folkeafstemning?

 • Hvad er partiformændene Morten Østergaards og Kristian Thulesen Dahls væsentligste argumenter for henholdsvis ja og nej til folkeafstemningen d. 3. december 2015?

 • Stemmer deres argumenter overens med partiernes holdninger på deres websites?

Opgave 2 - Eksempler på EUROPOL's arbejde i Europa (Niveau A, B og C)

Se klippene:

 • Redegør for, hvad magtens tredeling er. Hvilken gren hører politiets arbejde under? Hvad er politiets rolle i samfundet?

 • Undersøg, hvad Schengen-samarbejdet er.

 • Hvad er EUROPOLs rolle i EU-samarbejdet? Hvorfor er EUROPOL-samarbejdet blevet mere væsentligt, efterhånden som EU er blevet et mere åbent marked?

Opgave 3 - EUROPOL's arbejde med trafficking og narkotika i EU (Niveau A, B og C)

Se klippene:

Se statistikkerne fra Eurostat *) og diskuter følgende problemstillinger:

1) Om ofrene:

 • Hvilke lande er store og små ankomstlande – regnet i faktiske tal?

 • Stigning og fald i antal ofre? Over tid?

 • Aldersfordeling for ofre?

 • Kønsfordeling for ofre?

2) Om menneskesmuglerne:

 • Geografisk placering i EU?

 • Kønsfordeling?

 • Straffested?

Undersøg, hvad Schengen-aftalen er.

Undersøg og diskuter, hvad de positive konsekvenser af Schengen-aftalen er for EU?

*) Du kan hente hele den engelske pdf med statistik her

Opgave 4 - Nej ved folkeafstemning - hvad bliver konsekvenserne for politiet? (Niveau A, B og C)

Se klippet:

 • Hvad er konsekvenserne for politiet, hvis man må afbryde samarbejdet med EUROPOL?

 • Undersøg, om man er nødt til at afbryde samarbejdet med EUROPOL, hvis det bliver et nej ved folkeafstemningen d. 3. december 2015?

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk