EU's flygtningepolitik

EU's flygtningepolitik

Elevspørgsmål til klipsamlingen om EU's flygtningepolitik.

Samfundsfag C.

1) EU's asylsystem

Se klippene:

 • Redegør for, hvad Dublin-forordningen er.

 • Hvad har været problemet med Dublin-forordningen i de seneste år, hvor store flygtningestrømme har søgt mod Europa?

 • Redegør for Danmarks særlige position med retsforholdet i forhold til EU’s flygtningepolitik.

 • Diskutér, hvordan de nye løsningsforslag fra EU Kommissionen kan forbedre fordelingen af flygtninge i EU.

 • Kig på fordele og ulemper på løsningsforslagene både for EU og for Danmark.

Hent mere information om EU’s flygtningepolitik:

2) Midlertidig grænsekontrol og Schengen-aftalen

Se klippene:

 • Redegør for Schengen-aftalen.

 • Undersøg, hvorfor Danmark har indført midlertidig grænsekontrol, og hvordan det kan lade sig gøre, når Danmark er med i Schengen-aftalen.

 • Hvad er argumenterne for og imod grænsekontrol ved den danske grænse?

 • Undersøg, hvor mange Schengen-lande, der lige nu har midlertidig grænsekontrol.

 • Diskutér, hvordan den midlertidige grænsekontrol påvirker Schengen-aftalen.

3) Presset på EU's ydre grænser

Se klippet:

Hent mere information:

 • Redegør for, hvordan EU’s ydre grænser fungerer.

 • Undersøg i grupper, hvad de politiske partier i Danmark mener, at EU skal gøre for at løse problemet med mange flygtninge, der banker på Europas dør.

Lav en paneldebat, hvor I repræsenterer et parti hver. Læreren er ordstyrer.

Spørgsmål, I kan diskutere (som diskuteres i klippet Hvem skal løse flygtningekrisen?):

 • Hvordan vil I sikre EU’s ydre grænser, så de ikke bliver løbet over ende?

 • Hvad skal EU gøre for at fordele flygtninge i Europa?

 • Kan Danmark løse problemerne alene uden resten af EU landene?

 • Skal EU lave aftaler med Tyrkiet, når de ikke overholder menneskerettighederne?

 • Skal vi fortsat have grænsekontrol i Danmark?

Opsamling i klassen:

 • Hvad mener I selv, EU skal gøre for at løse problemet med mange flygtninge, der banker på Europas dør?

 • Diskutér jeres argumenter.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk