Facebook, politikerlede og demokratiet

Er debat på sociale medier vejen frem for demokratiet i det 21. århundrede?

OPGAVE 1: Debatten: For meget på Facebook

REDEGØRELSE

Første del: 00:00-05:48

De to debattører har to grundlæggende forskellige holdninger til Facebook som et medie i demokratiet.

 • Redegør for deres syn på meningsdannelse, ytringsfrihed og dialog.

Anden del: 05:48-13:02

Det diskuteres om Facebook indsnævrer eller udvider brugernes horisont for input fra omverdenen.

 • Sæt debattørernes argumenter i system ved at opdele dem i de to kategorier: 1) Facebook indsnævrer brugernes horisont, og 2) Facebook udvider brugernes horisont.

ANALYSE

Analysér 'Debatten's måde at behandle emnet på:

 • Hvordan sikrer programmets tilrettelæggere sig, at der er debat?

 • Hvilken betydning har deltagernes holdninger for, at der er seere til programmet?

 • Hvilken rolle spiller værten?

 • Hvordan adskiller en diskussion i 'Debatten' sig fra en diskussionstråd på Facebook?

DISKUSSION

Læs artiklen 'Fordom om ekkokamre aflives: Store medier forhindrer meningsbobler' fra Politiken d. 28. apr. 2017.

 • Diskutér, hvorledes artiklens hovedpunkter og konklusioner lægger sig i forhold til argumenterne fra 'Debatten'.

 • Diskutér endvidere, om I mener, at Facebook skaber ekkokamre og meningsbobler eller ej.

  OPGAVE 2: Verden ifølge Gram: Facebook og demokratiet

  REDEGØRELSE

  • Hvorfor er Facebooks informationer om deres brugere væsentlig data for en virksomhed som Cambridge Analytica?

  • Hvad er problemet med, at brugernes data er blevet videresolgt fra Cambridge Analytica?

  ANALYSE

  • Definer begreberne 'populisme' og 'vælgeradfærd'.

  • Analysér begrebernes relation til den skandale, der behandles i radioklippet. Inddrag eventuelt OCEAN-modellens begreber, som står beskrevet i denne artikel på Kommunikationsforum.dk

  DISKUSSION

  • Hvordan har begrebet 'fake news' og skandalen hos Facebook indflydelse på, hvordan de vestlige demokratier fungerer?

  • Hvor går grænsen mellem de politiske kampagner, der nævnes i klippet fra dansk politik, og begrebet 'fake news'?

  OPGAVE 3: Deadline: Fake news eller ytringsfrihed

  REDEGØRELSE

  Redegør for, hvad medier er, nyhedskriterierne, og hvilke funktioner, medierne har i samfundet. Inddrag herunder:

  • Ligheder og forskelle mellem traditionelle medier og nye sociale medier, såsom Twitter og Facebook.

  • Hvad argumenterne er for, at sociale medier udfordrer ytringsfriheden i negativ retning.

  ANALYSE

  Definer begrebet 'fake news', og kom med eksempler på dets anvendelse.

  Flere medier har på baggrund af udviklingen i nationale og internationale tendenser oprettet tjenester, der faktatjekker nyheder. Det gælder for eksempel DR-programmet 'Detektor', MandagMorgens 'Tjekdet' og poynter.org's 'Fact Checking'.

  • Undersøg tjenesternes formål, og vurdér om dette er vejen frem imod fake news.

  DISKUSSION

  I sidste ende handler mange af diskussionerne om de sociale medier om ansvar og mulighederne for ytringsfrihed. Diskutér derfor om sociale medier, som Twitter og Facebook, er:

  1. 1

   Infrastrukturer, hvor brugere er ansvarlige for indholdet

  2. 2

   Medier i traditionel forstand og dermed ansvarlige for indholdet på deres sites

  3. 3

   Noget helt tredje.

  Diskutér herunder, om der bør lovgives om sociale mediers ansvar, eller om de blot bør have interne retningslinjer.

  OPGAVE 4: Debatten: Demokrati i krise?

  REDEGØRELSE

  Læs Inger Støjbergs opslag på Facebook, der danner grundlag for klippet fra 'Debatten'.

  • Hvad har opslaget at gøre med "folkestyrets tilstand", som vært Clement Kjærsgaård siger?

  • Er det rigtigt, at politikerne kun taler om problemer i samfundet og aldrig kommer med reelle politiske løsninger, når befolkningen møder dem i medierne?

  ANALYSE

  På Alternativets hjemmeside kan man læse følgende under partiets debatdogmer:

  "Den politiske kultur er desværre alt for fyldt med udenomssnak, selvpromovering og mudderkastning, og de politiske kommentatorer, som gerne skulle sætte perspektiv på politikernes udtalelser og argumenter, bruger i stedet tiden på at vurdere, hvor meget en udtalelse gavner politikerens popularitet."

  På baggrund af dette skal du analysere:

  • Hvorledes dette passer med politikernes udtalelser i klippet fra 'Debatten'?

  • Hvad Alternativet ønsker at opnå med at have debatdogmer?

  DISKUSSION

  Diskutér, hvilken effekt det kan have på folkestyret, hvis befolkningen mener, at politikerne ikke taler sandt eller kun taler udenom. Kom med bud på, hvad der kan gøres ved problemet.