Finanspolitik: Hvordan styres samfundsøkonomien

Finanspoltikken styres af forskellige kort- og langsigtede mål.

Det er politikernes ansvar at sørge for, at økonomien i Danmark er så god som mulig (med andre ord skal vi gerne præstere godt på alle de økonomiske mål). De instrumenter, man kan benytte for at optimere et lands økonomi, kan enten være makropolitiske eller strukturpolitiske.

Makropolitik

Makropolitik omfatter de økonomisk-politiske virkemidler og instrumenter, der påvirker den samlede samfundsøkonomi. Målet er at skabe en stabil og jævn vækst i samfundet og undgå for voldsomme konjunkturudsving. Makroøkonomi omfatter finanspolitik, pengepolitik, valutapolitik og indkomstpolitik.

Se klip om makropolitik her, der skal inddrages i opgaverne nedenfor.

Strukturpolitik

Strukturpolitik justerer derimod markedets enkeltdele gennem reformer, så konkurrenceevnen og produktiviteten optimeres. Strukturpolitik omfatter arbejdsmarkedspolitik, skattepolitik, erhvervspolitik og uddannelses- og forskningspolitik.

I Danmark har vi tradition for at lave reformer, hvor arbejdsmarkedets parter sammen forhandler dem på plads. Det kaldes den danske model. Se mere om modellen og det danske arbejdsmarked herunder.

Se klip om strukturpolitik her, der skal inddrages i opgaverne nedenfor.

OPGAVER TIL EMNET

Opgave 1: Den danske model og flexicurity

Redegør for fordelene ved den danske model og ved den særlige danske flexicurity-ordning.

Opgave 2: Lavkonjunktur og ekspansiv finanspolitik

I tilfælde af lavkonjunktur, føres der ofte en ekspansiv finanspolitik. Hvordan vil det se ud i praksis?

Giv et eksempel på god:

 1. 1

  Ekspansiv finanspolitik

 2. 2

  Ekspansiv pengepolitik

 3. 3

  Ekspansiv indkomstpolitik

Opgave 3: Højkonjunktur og kontraktiv finanspolitik

I tider med højkonjunktur kan der være fare for overophedning af økonomien. I så fald vil man ofte føre en kontraktiv finans- og strukturpolitik.

Giv et eksempel på god:

 1. 1

  Kontraktiv strukturpolitik

 2. 2

  Kontraktiv arbejdsmarkedspolitik

 3. 3

  Kontraktiv skattepolitik.

Vurdér herefter hvordan de tiltag, I foreslår i opgave 2 og 3, påvirker den danske konkurrenceevne.

FacebookTwitter