Homo economicus og dagpengereformen i 2015

Styres vores adfærd bedst gennem pisk eller gulerod ?

Nobelprisen i økonomi er flere gange givet til forskere indenfor adfærdsøkonomi, for eksempel Daniel Kahnemann og Richard Thaler. Disse to forskere er faktisk psykologer.

Adfærdsøkonomi er nemlig spændfeltet mellem økonomi og psykologi. For at forstå det og kunne se, hvordan adfærdsøkonomi adskiller sig fra traditionel økonomi, ser vi nærmere på begrebet 'Homo economicus' som et menneskesyn overfor nogle psykologiske betragtninger. Her vil du blandt andet se forsøg, der viser, at mennesker ikke altid tænker rationelt.

Nedenfor er der opgaver med relation til 'homo economicus', herunder regeringens udspil til en pensionsreform fra maj 2018. Herefter ser vi nærmere på, hvordan viden om psykologi, altså adfærdsøkonomi, kan skabe andre løsningsforslag end traditionelle økonomiske værktøjer. Her vil dagpengereformen fra 2015 være eksemplet.

OPGAVER TIL EMNET

Opgave 1: Homo economicus

  • Redegør for begrebet 'homo economicus'. Inddrag her muligheder og begrænsninger for homo Economicus som “model for rigtige mennesker”.

Her kommer et eksempel på, hvordan begrebet 'homo economicus' anvendes i dansk politik. Se klippet 'Spar mere op – og arbejd mere'.

  1. 1

    Redegør kort for de to udfordringer, der nævnes, og regeringens løsninger på dem: 1) Bliv længere tid på arbejdsmarkedet, og 2) Spar mere op.

  2. 2

    Analysér i forlængelse heraf, hvordan regeringen gør brug af begrebet “homo Economicus” i sine to udspil. Husk at inddrage de økonomiske begreber "pisk" og "gulerod".

Til sidst i dette afsnit kommer et eksempel på, hvad psykologien kan bidrage med i økonomisk sammenhæng. Se klippet 'Eksperiment: Den bedste handel' om det ikke-rationelle menneske - altså modsætningen til 'homo economicus'.

Dette fænomen kalder forskerne for 'aversion mod tab'. Det vil sige, at vi bekymrer os mere om risikoen for at miste, end vi glæder os ved tanken om at vinde. Det forklarer, at selvom spillerne har gode odds for at vinde “plat eller krone”, så stopper de med at spille, da de frygter at tabe.

Med denne viden kan der være behov for at gennemføre økonomiske reformer på en anden måde, hvis man vil have mennesker til at ændre adfærd.

Opgave 2: Dagpengereformen i 2015

Her skal I diskutere, hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende psykologiens forståelse for mennesker i økonomiske reformer. Eksemplet vi skal se på, er dagpengereformen fra 2015.

Læs artiklen 'OVERBLIK Sådan bliver fremtidens regler for arbejdsløse på dagpenge' for at blive klog på, hvad dagpengereformen indeholder. Du skal være særligt opmærksom på fænomenet “karensdage”.

Se herefter klippet 'Dagpengekommisionen om adfærdsregulering'. Klippet indeholder både en økonom og en psykolog, der udtaler sig om de såkaldte "karensdage".

  • Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er ved at anvende psykologiens forståelse for mennesker i økonomiske reformer.

FacebookTwitter