Hvad skal Vesten?

Hvis Vesten på kort sigt skal bevare sin position som styrende civilisation, så kræver det ifølge Huntington, at Vesten øger sit samarbejde med lande inden for egen civilisation. Det vil fx sige mere NATO og mere EU.

De vestlige lande skal yderligere integreres politisk, økonomisk og kulturelt. Og Vesten skal forsøge at "opsamle" de lande, hvis kulturer minder om den vestlige civilisations.

Det vil også være nødvendigt at beholde et slagkraftigt militær med baser fx i Asien. Huntington talte om, at Vesten (formentlig med USA i spidsen) fortsat skal støtte demokrati-elskende grupperinger i andre civilisationer.

På lang sigt kommer Vesten dog ikke uden om at forsøge at tilnærme sig ikke-vestlige civilisationer.

De fremmede civilisationer vil magtmæssigt tilnærme sig Vesten på en moderne måde. Huntington mente, at Vesten skulle udpege elementer, der er fælles for vores og deres civilisationer, og så markedsføre værdierne for at kunne leve med hverandre i fred og fordragelighed.

Vesten skal opgive korsfarer-rollen, mener Huntington.