Introduktion til adfærdsøkonomi

Hvad er adfærdsøkonomi og hvad anvendes denne gren af økonomi til?

OPGAVER TIL EMNET

Opgave 1: Skriveøvelse

I får 5 minutter til at skrive alt det ned, som I kan komme i tanke om i forbindelse med tre nøgleord:

 1. 1

  Velfærdstrekanten

 2. 2

  Forbrug

 3. 3

  Økonomityper

Opgave 2: Klip om indtjening og forbrugsmønstre

En pointe fra klippet er, at den enkeltes interesser indimellem må tilsidesættes for at samfundet fungerer godt. Det kan være relevant at blive klogere på, om der er sammenhæng mellem indtjening og forbrugsmønster. Klik her for at se en tabel fra Danmarks Statistik - Statistikbanken - over forbrug ud fra data rangeret efter indkomstgrupper. Der kan findes yderligere tabeller om forbrugsmønstre på dette website om 'Forbrugsundersøgelsen'.

Opgave 3: Regulering af vores behov

Tomandsgrupper:

 1. 1

  I får 10 minutter til at lave en brainstorm, hvor I fokuserer på, om der er noget i hverdagen, der styrer eller regulerer jeres behov for, hvad I vil købe, eller hvordan I vil leve.

 2. 2

  Analysér om jeres egne køb af varer påvirker den danske betalingsbalance positivt eller negativt.

Med udgangspunkt i jeres brainstorm, analyse af egne indkøb og videoklippet om adfærdsregulering, skal I diskutere hvilke fordele og/eller ulemper, der er ved skatter og afgifter i Danmark, som de er i dag. Kom eksempelvis ind på, om man via skatter eller afgifter kan regulere forbrugernes adfærd, så de køber mindre usund mad, slik og chips eller flere elbiler.

Opgave 4: Prissætning

Tag en diskussion på klassen om, hvorledes efterspørgslen vil være på benzin i Danmark i forhold til udviklingen i indkøb af el- og hybridbiler. Sørg for at visualisere udviklingen, eksempelvis via en tegnet graf på tavlen.

Tegn egne eksempler på forholdet mellem prisændringer og efterspørgsel, eksempelvis i relation til kvalitet, status på varen, venners efterspørgsel, reklamer og anden ekstern påvirkning. Eksemplerne kan være mobiltelefoner, flybilletter, dagligvarer eller lignende.

FacebookTwitter