Kampen om budgettet

Lær om blandt andet landbrugsstøtte, budgetforhandlinger og den økonomiske konsekvens af Brexit.

Europakommissionens formand, Jean-Claude Juncker og medlem af Europa-parlamentet Nigel Farage giver hinanden en highfive inden budgetforhandlingerne i Europaparlamentet i Bruxelles, Belgien, den 2. maj 2018. (Foto: Francois Lenoir © Scanpix)

Opgave 1

Se videoen "Hvad handler budgetforhandlingerne om?" på EU-Oplysningens temaside.

 • Hvilke tre stridspunkter giver de aktuelle budgetforhandlinger anledning til?

 • Hvad er en budgetramme, og hvorfor laver EU budgetrammer?

 • Hvilke ønsker har de forskellige lande til EU’s budget, og hvad afgør landenes præferencer?

 • Diskuter, hvorfor medlemslandene/Ministerrådet ønsker et mindre budget end EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet?

Opgave 2

Se videoen ”Hvorfor vil EU-Kommissionen have nye indtægter?" på EU-Oplysningens temaside.

 • Hvilke nye typer indtægter diskuteres der?

Opgave 3

Se videoen ”Hvorfor stiller EU-Kommissionen betingelser?” på EU-Oplysningens temaside.

 • Forklar, hvorfor det er vanskeligt at indføre betingelser for at modtage penge fra EU’s budget.

 • Undersøg, hvorfor nogle ønsker, at landene skal opfylde visse betingelser for at modtage penge fra EU’s budget.

Opgave 4

Læs dig frem til på EU-Oplysningens temaside, hvornår Danmark blev nettobidragsland.

 • Hvilken udvikling kan dokumenteres, i forhold til hvilke lande der er henholdsvis nettomodtager eller nettobidrager?

Opgave 5

Find figuren ”Hvem modtager og betaler i EU?” på EU-Oplysningens temaside.

 • Hvorfor findes der rabatter for nogle EU-lande?

 • Hvilke geografiske tendenser ses?

Opgave 6

 • Undersøg, hvilke emner der prioriteres højst af de europæiske borgere i 2017.

 • Undersøg, hvorfor EU-kommissionen vil ”booste” budgettet. Hvad vil Kommissionen gerne bruge de ekstra penge på?

 • Diskutér, om der er en sammenhæng mellem de europæiske borgeres politiske dagsorden (i den første artikel) og Kommissionens budgetforslag (i den anden artikel).

Opgave 7

Gå ind på Eurobarometers hjemmeside, og undersøg, hvilke emner der ligger højst på europæernes politiske dagsorden i de nyeste meningsmålinger. Anvend den interaktive søgemulighed, og scroll ned blandt spørgsmålene og vælg for eksempel ”Two most important issues facing the EU at the moment”. Klik på teksten, og dernæst på "What do you think are the two most important issues facing the EU at the moment". Klik så på "View barometer results", og under "Chart" klikker du på "Line chart" for at få et bedre overblik. Begynd med at kigge på gennemsnittet i EU.

 • Undersøg herefter, hvordan den danske opinion adskiller sig fra EU-gennemsnittet.

 • Overvej, om der er metodiske aspekter, der kan være relevante at forholde sig til.

 • Diskutér, hvorvidt borgernes aktuelle præferencer afspejles i EU-politikernes politik i dag.

 • Underbyg gerne diskussionen med konkret viden om, hvilke emner der diskuteres i Europa-Parlamentet ved at anvende hjemmesiden http://www.europarl.europa.eu/ - klik for eksempel på ”Seneste nyt”.

Opgave 8

De syvårige budgetrammer i EU skal vedtages med enstemmighed af Ministerrådet.

 • Hvilke årsager kan der være til, at beslutningsprocessen for budgetrammen er fastlagt således, at den kræver enstemmighed?

 • Diskutér, hvilke konsekvenser enstemmigheden i Ministerrådet medfører. Inddrag gerne teorier fra international politik og/eller spilteori.

Opgave 9

Læs artiklen ”Sådan vil Danmark skabe økonomisk overskud i EU trods briternes exit” af Martin Kaae, Jyllands-Posten den 2. maj 2018. Søg eksempelvis på Infomedia.

 • Forklar, hvilke interesser den danske regering forsøger at få igennem i budgetforhandlingerne. Inddrag gerne integrationsteorierne i forklaringen.

 • Hvorfor har den danske regering de interesser?

 • Diskutér, om Danmarks interesser ville varetages anderledes, hvis der havde været en socialdemokratisk ledet regering i foråret 2018.

Opgave 10

Se tv-klippet ”DR Undervisning: "Nyt EU-budget: Danske landmænd kan blive ramt”, TV Avisen på DR1 den 1. maj 2018.

 • Hvorfor er landbrugsstøtten vigtig for hele Danmark ifølge landmanden Christian Lund?

 • Har landmanden ret - hvorfor/hvorfor ikke?

 • Hvorfor vil Kommissionens forslag til en ændring af landbrugsstøtten ramme Danmark særligt hårdt ifølge DR-journalist Ole Ryborg?

FacebookTwitter