Menneskerettigheder under pres

Hvordan kan der være slaveri i dag, når stort set alle lande i verden har aftalt, at det skal afskaffes?

Menneskerrettighederne stammer fra Oplysningstidens strømninger i 1700-tallet. Idéerne udmøntede sig konkret i Den Amerikanske Uafhængighedserklæring, der blev underskrevet i 1776, og den franske Erklæring om Menneskets og Borgerens Rettigheder, der blev vedtaget i 1789.

Idéerne er løbende blevet adapteret i forskellige former i de vestlige demokratier og bygger alle sammen på lighed for loven og frihed for individet.

Efter 2. Verdenskrigs afslutning blev menneskerettigheder en del af FN's formål, og man vedtog i 1948 FN's erklæring om Menneskerettigheder som stort set alle lande i verden har underskrevet.

Danmark og menneskerettighederne

For Danmarks vedkommende er der en lang tradition for at arbejde nationalt og internationalt med implementering af basale rettigheder, men også i bredere forstand som for eksempel:

  • Bekæmpelse af racisme

  • Ligestilling mellem kønnene

  • Børns rettigheder

  • Afskaffelse af tortur

  • Handicappedes rettigheder

  • Rettigheder for LGBT+

Menneskerettighederne udfordres

På trods af, at der er politisk enighed om, at alle mennesker har rettigheder, så er virkelighedens verden en anden. Moderne slaveri er et klart eksempel på, at både privatpersoner og stater bryder menneskers basale rettigheder. Og ofte er spørgsmålet, hvad en ekstern aktør som eksempelvis Danmark, EU eller FN kan gøre ved interne forhold i eksempelvis Saudi-Arabien eller Kina.

Alle klip og udsendelser i dette tema om moderne slaveri handler i en eller anden grad om menneskers ret til at være frie individer og få lige behandling for loven.

Opgaver

Se de tre klip 'Saudi-Arabiens mørke side', 'Afrikas menneskesmuglere' og 'Kan Kina dømmes efter vestlig målestok', og svar på følgende spørgsmål:

  • Redegør for menneskerettighedernes historik, og hvordan de er formuleret i FN's erklæring om Menneskerettigheder fra 1948.

  • Analysér de tre klip med fokus på at forklare, hvad baggrundene er, for at menneskerettighederne brydes i de tre eksempler.

  • Diskutér menneskerettighedernes tilstand i det 21. århundrede.

To af klippene i klipsamlingen er fra dokumentarfilmene 'Menneskesmuglerne' og 'Sommerhorisont: Saudi-Arabien bag facaden'. Se dem i deres helhed her. Begge udsendelser indeholder voldsomme billeder.

Besøg Institut for Menneskerettigheder for yderligere informationer.

FacebookTwitter