Nationaløkonomi

Nationaløkonomi er efterhånden et meget bredt begreb. Groft sagt handler nationaløkonomi om forretningen Danmark.

Mere specifikt handler nationaløkonomi om Danmarks økonomiske tilstand, og det man kan gøre for at påvirke den.

Fx forsøger Nationalbanken at påvirke nationaløkonomien ved at fastsætte det rigtige renteniveau og holde inflationen lav. Det hedder pengepolitik.

Folketinget forsøger også at påvirke nationaløkonomien. Det sker gennem finanspolitikken. Det kommer tydeligst til udtryk, når den årlige finanslov skal vedtages.

Men uanset hvor meget Folketinget og Nationalbanken forsøger at styre og beskytte nationaløkonomien, så kan de ikke gøre meget, når verden bliver ramt af en økonomisk krise som i 2007/2008.

Den danske økonomi er så sammenfiltret med udlandets, at stort set alt, hvad der sker uden for Danmarks grænser, har en konsekvens inden for landets grænser.