Ole Ryborg forklarer retsforbeholdet

I de seks videoklip på denne side, forklarer DR's EU-korrespondent, Ole Ryborg, forskellige elementer af, hvad folkeafstemningen den 3. december handler om.

Klippene er tænkt som baggrundsmateriale til de andre klipsamlinger, og derfor er der ikke lavet specifikke arbejdsopgaver til videoerne.

Du kan dog vælge at bruge de seks videoklip til et gruppearbejde.

To og to kan eleverne tale sig frem til, hvad de mener, der er de enkelte videoklips vigtigste pointer.

Herefter kan eleverne lave korte fremlæggelser, så de får øvet at formulere svært stof om EU.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk