Om 'Uenige Sammen'

Læs en kort beskrivelse af projektet.

Der skal være folketingsvalg i Danmark i år, og derfor inviterer DR til det, vi kalder 'Uenige Sammen’.

Projektets formål er at sætte fokus på den åbne, ligeværdige dialog mellem mennesker med forskellige meninger for derigennem at styrke den demokratiske samtale og sammenhængskraft i samfundet.

Det vil DR Undervisning gerne gøre ved at invitere gymnasiale uddannelser, professionsuddannelser, erhvervsskoler med videre til at afholde events under overskriften "Uenige Sammen" den 28. februar 2019.

Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvordan vi forestiller os, at ‘Uenige sammen’ afvikles på den enkelte uddannelsesinstitution den 28. februar. Eventet varer 1,5 time.

Præmissen for 'Uenige Sammen'

Det er vigtigt, at alle deltagere er indforståde med præmisserne for at deltage. Ønsket er, at man går ind i dialogerne på følgende betingelser:

  • Dialog skal fremme forståelsen

  • Det er ikke en konkurrence

  • Det er vigtigt, at man respekterer hinanden

  • Det er vigtigt, at man lytter til sin modpart

  • Det er ok at skifte mening

  • Der følges op på, hvad de studerende har fået ud af deltagelsen

Hvad kræver deltagelsen?

Fra skolens eller institutionens side kræver det, at man tilmelder sig på dette link.

Det er også skolens eller institutionens ansvar at sørge for de fysiske rammer. Og så skal skolen sørger for at udpege en eventleder, der vil styre slagets gang og især sikre, at tidsplanen bliver overholdt. For at se, hvorledes eventet afholdes, så klik her.

Vi opfordrer til, at der sættes forberedelsestid af inden eventet. Alt efter de deltagende studerendes kompetencer, så vil det naturligvis variere, hvad der er behov for. Men som minimum skal alle være klar over præmisserne, og det skal sikre, at alle kommer med åbent sind.

Ønsker man yderligere forberedelse, så er det muligt at finde det i DR Undervisnings tema 'Uenige Sammen'. Her er der samlet et række indslag fra gode debatter, forskellige retoriske tricks og en lille samling links om de forskellige emner.

Hvad skal deltagerne opnå?

Det er formålet, at den enkelte studerende helt overordnet får en positiv oplevelse af at deltage. Det gælder både i forhold til at have en dialog ansigt-til-ansigt, men også at fremføre sine egne meninger og lytte til andres. Og så håber vi, at projektet kan bidraget til, at den demokratiske ånd lever, når mennesker med modsatte meninger mødes og snakker sammen.

FacebookTwitter