Opg. 5: Historien om Ehm

Ehm er biologisk født som en kvinde, men har aldrig følt sig som en. Derfor har hen skiftet navn til det kønsneutrale Ehm.

Elevopgave til Ehm: Jeg er hverken dreng eller pige

Beskrivelse af opgaven:

Køn er i dag i højere grad end tidligere blevet en åben og flydende kategori. Mulighederne for at udtrykke sit køn er blevet flere, og med de sociale medier er det i højere grad blevet muligt for unge, som ikke føler, de passer ind, at opsøge fællesskaber på nettet, hvor de kan møde andre unge, som har det på samme måde som dem.

I skal nu se filmen med Ehm, der fortæller om at skille sig ud fra normen om, at der kun findes to køn.Når I har set filmen, skal I arbejde i grupper med følgende spørgsmål:

Arbejdsspørgsmål:

 1. 1

  I tv-klippet siger Ehm, at børn og unge bliver behandlet på en bestemt måde alt efter, hvordan deres krop ser ud? Hvad mener Ehm med det? Giv gerne eksempler på normer om køn fra jeres egen hverdag.

 2. 2

  Hvilke konsekvenser føler Ehm, at det har haft, at hen ikke har kunnet få lov at være det køn, hen gerne vil være i sin barndom og ungdom?

 3. 3

  I tv-klippet fortæller Ehm om at bruge kønsbetegnelsen "hen" i stedet for "hun" eller "han"? Hvorfor foretrækker Ehm denne betegnelse? Hvilke fordele og ulemper vil der være ved at indføre hen-betegnelsen i det danske sprog?

 4. 4

  Forklar, hvad forskelle er på "nonbinær" og "binær kønsopfattelse" og giv eksempler på den ene og den anden opfattelse af køn.

 5. 5

  I tv-klippet udtaler Ehm, at "selv om jeg ikke er en pige kan jeg godt være feminin, hvis det lige er det, jeg har lyst til?" Hvad mener Ehm med det, og er det en trend man også kan aflæse i billedmedier og reklamer? Giv gerne eksempler.

 6. 6

  Hvad mener Ehm med, at to køn er alt for begrænsende?

 7. 7

  Hvilke normer omkring køn oplever unge i dag, og hvordan virker de begrænsende på deres muligheder for at være dem, de gerne vil være?

 8. 8

  Hvad kan man gøre for at skabe bedre muligheder for at udfolde sit køn i dag – i jeres klasse, på skolen og i samfundet som helhed? Find på konkrete forslag og præsentér dem for klassen.

Når I har diskuteret arbejdsspørgsmålene, kan I fremlægge jeres pointer og konkrete forslag for klassen. Præsentationen kan for eksempel udformes som en digital mindmap, for eksempel med MindMeister, der samler jeres nye viden om køn.

Bliv klogere på begreber og forståelser af køn her

FacebookTwitter