Otte cases om natur- og miljøbeskyttelse

Diskutér sagernes konfliktområder og aktørernes interesser.

Foto: Scanpix Grafik: Cecilie Jacobsen

Opgave: Præsentér de otte cases

Se eller lyt til klippene nedenfor. Herefter skal I i grupper forberede en præsentation, hvor I kommer ind på spørgsmålene nedenunder. For at svare på spørgsmålene kræver det, at I laver informationssøgning.

  • Hvad er sagens omdrejningspunkt?

  • Hvem er hovedaktørerne i sagen?

  • Hvilke argumenter bruger de forskellige parter? Benyttelse, beskyttelse, fri ejendomsret, beskæftigelse, infrastrukturer, biodiversitet, tabt fortjeneste eller andre?

  • Relaterer sagen sig til et eller flere af FN’s Verdensmål? Hvad kan det betyde for sagen?

  • Er det berørte område en del af EU's Natura 2000-plan? Hvad kan det betyde det for sagen?

  • Hvad er sagens aktuelle status?

  • Kom med et bud på en løsning.

Case 1: Kystsikring i Nordjylland

Case 2: Oversvømmelser i Holstebro

Case 3: Bævere i Vestjylland

Case 4: Togværksted i fredet natur ved Næstved

Case 5: Nordstream 2 og havmiljøet omkring Bornholm

Case 6: Byggeri på Amager Fælled

Case 7: Als-Fyn-broen

Case 8: Vådområder på Fyn

FacebookTwitter