Politisk ideologi og folkesundhed

Hvilken betydning har ideologi for et partis prioriteringer i forhold til folkesundhed?

OPGAVE 1: Redegørelse for politisk ideologi

Se klippene 'Debatten: Ned med skatten', 'Hvem truer velfærden', 'Introduktion til En Syg Forskel' og 'Egen skyld eller strukturernes skyld', og redegør for ligheder og forskelle mellem Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten i forhold til:

 • Individet og dets ansvar for egen skæbne

 • Indretningen af vores sundhedssystem i forhold til adgang og finansiering

 • Forholdet mellem stat og marked i sundhedsudbud

Yderligere information kan findes på DR Undervisnings temaer:

OPGAVE 2: Analyse af partiernes holdning til folkesundhed

Se klippene 'Per til diabeteskontrol', 'Tinna til diabetes kontrol' og 'Fælles anliggender eller individets opgave' og og analyser, hvorledes de valgte partier vil anskue de enkelte cases i forhold til:

 • Forklaringen på den situation, de står i.

 • Løsningen på den situation, de står i.

 • Statens ansvar overfor de forskellige cases.

 • Rigtigheden i udsagnet fra klippet 'Per til diabeteskontrol' om, at ”Vi er gået fra at se sundhed som et fælles anliggende til at betragte det som individets opgave at sørge for sig selv".

OPGAVE 3: Diskussion om det kommende Folketingsvalg

Se klippene 'Brugerbetaling', 'Private sundhedsforsikringer' og 'Afrunding af En Syg Forskel' og, der på hver sin måde illustrerer brugerbetaling til for eksempel gælder tandlæge, fysioterapi, psykologhjælp og medicin.

Diskutér herefter nedenstående:

 • Argumenter ud fra et henholdsvis socialistisk/liberalt/konservativt synspunkt for eller imod brugerbetaling?

 • Hvorledes vil partierne forholde sig udsagnet fra klippet 'Afrunding af En Syg Forskel': ”Dermed kan man blive mere syg og koste samfundet flere ressourcer”?

 • Hvordan hænger folkesundheden sammen andre faktorer som uddannelse, indkomst og køn?

 • Hvilke social- og sundhedspolitiske uenigheder er der mellem partierne i de eksisterende blokke?

 • Hvis man skulle skabe to blokke af partier udelukkende på social og sundhedspolitisk baggrund, hvordan ville Folketinget så se ud? Hvilken blok ville være størst?

 • Vurdér hvilken rolle social- og sundhedspolitik får ved det kommende Folketingsvalg?

FacebookTwitter