Portræt af Huntington

Samuel Phillips Huntington (1927-2008) var professor i international politik på Harvard University i Boston, USA.

Huntington blev betegnet som en af USA's førende konservative meningsdannere. Han skrev i løbet af sin karriere adskillige bøger. Den mest kendte er "The clash of Civilizations and the Remaking of World Order", hvori han beskrev sin teori om civilisationernes sammenstød.

Bogen udkom i 1996 tre år efter, at Huntington første gang havde luftet sin teori i en artikel i tidsskriftet Foreign Affairs. Efter Muhammed-krisen blev bogen i efteråret 2006 oversat til dansk - "Civilisationernes Sammenstød - mod en ny verdensorden."

Brudflader med uundgåelige sammenstød

Teorien går kort fortalt ud på, at fremtidens konflikter og krige vil opstå mellem civilisationer med forskellig kultur og religion til forskel fra tidligere, hvor konflikter mest var begrundet i politik og økonomi.

Huntington så en række brudflader, hvor sammenstød næsten er uundgåelige - fx mellem Vesten og de islamiske lande. Og Vesten skal så at sige finde ud af at agere i det verdensbillede for selv at overleve som civilisation.

Huntington kom selv med flere bud på at imødegå konfrontationer.

Teori fik meget opmærksomhed

Hans sammenstøds-teori dukkede op på det rette tidspunkt, hvor den kolde krig smeltede bort, og alle historiebøger skulle skrives om. Derfor fik den megen spalteplads.

I første omgang stod eksperter i kø for at modbevise Huntingtons teori om civilisationernes sammenstød, for der var mange eksempler på, at hans teori ikke holdt. Fx opstod mange konflikter inden for samme civilisationer.

Men de, der i forvejen godtog hans kontroversielle teori, så sig bekræftet efter terrorangrebene den 11. september 2001, hvor Vesten var blevet angrebet af ekstremistiske muslimer styret af Vestens fjende nummer et, Osama bin Laden - al-Qaedas leder. Og teorien fik større udbredelse. Huntington blev nærmest udråbt til profet: Manden havde jo advaret om "the clash."

Stadig toneangivende

I 2004 udkom Huntingtons seneste bog "Who Are We? The Challenges to America's National Identity."

I bogen berørte han det ømtålelige emne immigration. Han satte spørgsmålstegn ved, hvor mange indvandrere et samfund kan optage, før det så at sige kløver nationen og ændrer den grundlæggende kultur. Huntington tænkte især på den omfattende indvandring fra Mexico.

Meget sigende for Huntington har også denne bog vakt opsigt. I 2006 opsatte USA et hegn, som blokerer for illegale grænseoverløbere fra Mexico.

Huntington har bestemt aldrig været bange for at få næsen i klemme. Mens de fleste andre havde travlt med at tage afstand fra Vietnamkrigen, støttede han i en kontroversiel artikel i 1968 USA's regerings målsætning om at besejre Nordvietnam.