Sociologi og folkesundhed

Hvordan kan vi anvende sociologisk teori til at forklare sundhedsmæssige forskelle i befolkningen?

OPGAVE 1: Afklaring af begreber

  • Redegør for begreberne 'social arv' og 'socialgrupper', der anvendes i programserien. Inddrag personer fra klippene til at beskrive begreberne.

OPGAVE 2:

I denne opgave fokuserer vi på sociologerne Pierre Bourdieu og Anthony Giddens individbegreber med udgangspunkt i klippene 'Tilbud kræver overskud', 'Behandling og ressourcer' og 'Udsatte børn med kræft'.

Den franske sociolog Pierre Bourdieu har udviklet en teori om, at individer i det moderne samfund alle sammen har forskellige mængder af social, kulturel og økonomisk kapital. Den samlede mængde giver dem forskellige muligheder i samfundet.

  • Når vi kigger på individerne i klippene med Bourdieus briller, hvorledes er de så stillet i forhold til økonomisk, social og kulturel kapital. Giv konkrete eksempler.

Den engelske sociologi Anthony Giddens har udviklet en teori om, at individet i det senmoderne samfund er i fortsat udvikling livet igennem, og at identitetsdannelsen i højere grad end tidligere er kendetegnet af tvivl, usikkerhed og flere valgmuligheder.

  • Når vi kigger på individerne i klippene med Giddens briller, hvorledes er de så stillet i forhold til hans teori om individets muligheder i det senmoderne samfund?

  • Overvej til sidst: Hvordan adskiller Bourdieu og Giddens teorier sig fra hinanden, og kan man tale om, at en teori passer bedre til at analysere sundhedsforhold end en anden?

OPGAVE 3:

Se klippet 'Ressourcernes betydning', og læs artiklen 'Stor ulighed i tandsundhed' af formanden for Rådet for Social Udsatte, Jan Sjursen.

  • Diskutér om Jan Sjursen har ret i sin kritik af, at tandpleje ikke er gratis for socialt udsatte og om personerne i ’En syg forskel’ ville få nemmere ved at håndtere deres situation, hvis de havde adgang til gratis tandpleje.

  • Inddrag teoretiske argumenter fra Giddens og/eller Bourdieu i din vurdering.

Her kan nedenstående artikler i øvrigt give yderligere perspektiver. De er kommentarer til hinanden i kronologisk rækkefølge:

FacebookTwitter