Statens ret til intervention

Rygning, alkohol, pommes frites, chips og slik er alt sammen lovlige produkter, som forbrugerne bruger penge på. De fleste er klar over produkternes påvirkning af vores sundhed, men køber dem alligevel. Når en sygdom som diabetes er i kraftig vækst, hvordan stiller det så staten, hvis den har ansvar for borgernes sundhed?

Skal staten diktere vores livsstil, for eksempel ved at rationere sukker og fedt og styre markedet for at begrænse antallet af folk med diabetes 2? Og vil den tage ansvaret, hvis der træffes forkerte valg? Det kunne jo være, at sukkerprodukter også har en vis gavnlig effekt for nogle i bestemte situationer.

DET FRIE INDIVID

I demokratier er det svært for staten at bestemme folks levevis og livsstile. Det strider mod de grundlæggende liberale frihedsrettigheder og også mod de individualiseringstendenser, vi oplever i dag.

I Danmark forsøger staten at styre individer i bestemte retninger gennem strukturpolitik. Men staten lader det enkelte individ træffe sine egne valg. Dermed får den enkelte selv ansvar for sine handlinger.

Et godt eksempel på strukturel politik er rygeforbuddet, der blev indført i 2007. Det blev ulovligt at ryge indenfor på restaurationer, som er større end 40 m2. Rygeforbuddet blev indført for at ændre folks adfærd, og målet med rygeforbuddet var tosidet: 1) færre ikke-rygere skulle udsættes for passiv rygning, og 2) der skulle være færre offentlige steder, hvor man kunne ryge, så flere ville fravælge rygning.

Meningerne omkring forbuddet var delte. Nogle mente, at det indskrænkede individets frihed. Andre mente, at det sikrede bedre sundhed for det enkelte individ og reducerede udgifterne relateret til rygning.

Således kan man også forestille sig, at staten kan indføre strukturpolitiske tiltag, der skal forbedre den generelle befolknings sundhed i forhold til diabetes.

ARBEJDSOPGAVER

Se videoklippene "Personlig frihed eller fælles tankegang om sundhed?" og "Mere eller mindre overvågning", og svar på nedenstående spørgsmål:

  • Er det rimeligt, at staten blander sig i folks livsstile?

  • Diskutér, om institutionaliseret individualisering er godt eller dårligt.

  • Udtænk tiltag, hvor statens ønsker om en sundere levevis vil blive udført af borgere, og hvor det er borgerne, der står med ansvaret.

  • Udtænk andre tilfælde, hvor individerne indirekte bliver presset af samfundet til at træffe et valg og selv at skulle bære ansvaret.

FacebookTwitter