Tema: Natur: Beskyttelse eller benyttelse

I 'Natur: Beskyttelse eller benyttelse' sættes der fokus på forholdet mellem det moderne samfund og naturen. Problemstillingerne går på i hvor høj grad udviklingen af det moderne samfund er sket på bekostning af naturen og hvor vi står i dag med udfordringer i form af naturbeskyttelse og biodiversitetskrise. Og hvordan skal ansvarlige borgere, myndigheder og interessenter forholder sig til det, når vi samtidig skal sikre arbejdspladser, fri ejendomsret og infrastrukturer. Med andre ord skal eleverne forholde sig til om vi forbeholder vi os retten til at beskytte eller benytte naturen.

Seneste artikler i temaet

Flere artikler i temaet