Tillid i adfærdsøkonomisk perspektiv

Kan tillid og lykke anvendes til at forklare menneskelige prioriteringer?

OPGAVER TIL EMNET

Opgave 1: Pierre Bourdieus kapitalformer

Undersøg, og definer i tomandsgrupper Pierre Bourdieus kapitalformer:

 1. 1

  Økonomisk kapital

 2. 2

  Social kapital

 3. 3

  Kulturel kapital

Herefter skal I i tomandsgrupperne diskutere, hvilke kapitaler i selv og jeres forældre besidder. Til sidst skal I diskutere, hvilke kapitalformer der er væsentlige at besidde i samfundet i dag og i fremtiden.

Opgave 2: Social kapital på arbejdsmarkedet

Se klippet 'Social kapital er væsentligt for en virksomheds vækst', og svar på nedenstående spørgsmål.

Definition af begrebet 'social kapital' på arbejdsmarkedet:

 • Hvad definerer begrebet 'social kapital' i forhold til arbejdsmarkedet?

 • Hvilke elementer skal være til stede, for at virksomheder besidder en høj social kapital?

 • Hvilken indflydelse har social kapital på en virksomheds indtjening?

Virksomheden Aller:

 • Hvad skyldtes produktionsomlægningerne i virksomheden?

 • Hvilke initiativer kom ledelsen med for at øge virksomhedens indtjening?

 • Hvordan var forholdet mellem ledelse og medarbejdere i omstillingsprocessen?

Løsninger:

 • Hvilke anbefalinger kommer der i klippet på at skabe samspil mellem god økonomi og social kapital?

 • Diskutér, om det er muligt at skabe et miljø, hvor der er tillid mellem ledelse og medarbejdere i omstillingsprocesser. Og hvilke rolle social kapital kan spille her.

Opgave 3: Tillid og lykke

Begreberne tillid og lykke er svære at måle i samfundsvidenskabelig sammenhæng. Brug 5 minutter sammen med din sidemand på at lave et mindmap over de to begreber og deres betydning for vores oplevelse af, hvordan vi har det.

Gennemfør herefter et såkaldt 'Detektortjek' på, om danskerne er verdens lykkeligste folkefærd. Detektortjekket er inspireret af DR-programmet 'Detektor'.

Vær opmærksom på, at undersøgelsen er fra 2016. Undersøg, om Danmarks placering på listen er den samme i dag. Hvis ikke, så undersøg, hvad det kan skyldes.

FacebookTwitter