Ulighed og fattigdom

Sociale og økonomiske forskelle forklaret gennem politiske prioriteringer.

Når man skal dele ressourcer eller fordele goder i et samfund, ender det altid med en skæv fordeling mellem borgerne.

Nogle lande har en forholdsvis lille “skævhed”, som i Danmark. I andre lande er denne forskel langt større. Den relativt lille skævhed i Danmark skyldes en politisk tradition, hvor man har haft fokus på det samfundsøkonomiske mål om udligning af sociale forskelle.

Det er dog et emne, der er til løbende debat, både mellem politikere og eksperter. For hvordan måler vi egentlig ulighed og fattigdom? Findes der overhovedet et samfundsmæssigt problem?

OPGAVER TIL EMNET

Opgave 1: Gini-koefficientenet mål for ulighed

Læs artiklen 'Ulighedsmål: Gini-koefficient' fra Danmarks Statistik, og svar på nedenstående spørgsmål:

 1. 1

  Hvad er Gini-koefficienten?

 2. 2

  Forklar Lorenz-kurven figur 1.

 3. 3

  Hvad er der af fordele og ulemper ved anvendelsen af Gini-koefficienten?

 4. 4

  Findes der andre ulighedsindikatorer end Gini-koefficienten?

Opgave 2: Eksperten Niels Ploug om uligheden i Danmark

Se klippet 'Niels Ploug om uligheden i Danmark', og svar på nedenstående spørgsmål:

 1. 1

  Hvilken kritik rejser Niels Ploug af den politiske debat om fattigdom?

 2. 2

  Hvor er de værste danske ulighedsproblemer, ifølge Niels Ploug?

 3. 3

  Hvorfor er Gini-koefficienten, ifølge Niels Ploug, ikke en uproblematisk indikator for ulighed?

Opgave 3: Udviklingen i danskernes indkomstforskelle

 1. 1

  Hvilke årsager er der til, at indkomstforskellene fortsat vokser i Danmark? Gå ind og find informationerne på følgende link: 'Indkomstforskellene vokser fortsat', 13. November 2018. Danmarks Statistik.

 2. 2

  Hvorfor sammenligner man personers indtægt efter skat og ikke før skat? Det vil sige den ækvivalerede disponible indkomst.

 3. 3

  Undersøg uligheden ud fra Gini-koefficienten i din egen kommune over de seneste 10 år, og sammenlign den med hele Danmarks her.

Opgave 4: Thomas Piketty – en økonomisk rockstjerne

Se klippet 'Piketty interviewes om sin økonomiske forskning', og svar på nedenstående spørgsmål:

 1. 1

  Hvad er Thomas Pikettys budskab i bogen ”Kapital i det 21. århundrede” vedrørende ulighed og velstandsstrukturer i Europa? I klippet anvendes formlen R > G. Anvend denne i dit svar.

 2. 2

  Hvorfor anser Piketty ikke sig selv som økonom? Hvad menes der med, at Piketty benytter sig af omfattende empiri i sin forskning?

 3. 3

  Hvad er Pikettys holdning til ulighed, og i hvilket omfang anser han det som et samfundsmæssigt problem i Europa?

 4. 4

  Hvad er kritikken af Thomas Piketty? Her kan man med fordel inddrage artiklen '6 kritiske analyser af Thomas Piketty, du bør læse' fra Information.

Opgave 5: Den politiske debat om ulighed

Gå ind Cevea's og Cepos' websites, og undersøg deres ideologiske ståsted. Find konkrete eksempler, der viser dette.

Se klippet 'Diskussion af ulighed' mellem Kristian Weise fra CEVEA og Mads Lundby Hansen fra CEPOS.

 1. 1

  Hvordan kommer deres ideologiske ståsted til udtryk i deres holdninger til ulighed?

 1. 1

  Hvem af henholdsvis Kristian Weise fra CEVEA og Mads Lundby Hansen fra CEPOS, er politikerne i debatten mest enige med? Og hvorfor er de mon enige med dem?

 2. 2

  Tag selv stilling til om du/I er enige eller uenige i de politiske holdninger omhandlende ulighed. Hvor stiller det dig/jer i det givne tilfælde rent politisk?

Opgave 6: Beskæftigelsespolitikken

Se klippet 'Debatten: Om beskæftigelsespolitik', og svar på nedenstående spørgsmål:

 1. 1

  Hvad betyder beskæftigelsespolitik?

 2. 2

  Hvilke to strategier ønsker henholdsvis Peter Hummelgaard (S) og Joachim B. Olsen (I) for at øge beskæftigelsen i Danmark?

 3. 3

  Hvilke konsekvenser kan de to strategier have for uligheden i Danmark?

Opgave 7: Fattigdom

 1. 1

  Gør rede for forskellen på absolut og relativ fattigdom.

 2. 2

  Hvordan kan man ellers definere fattigdom? Klik på artiklen 'FN’s verdensmål 1: Afskaf fattigdom', og find forskellige definitioner.

Lav en liste med 15 ting man ifølge dig/jer skal have råd til, hvis man ikke skal føle sig fattig?

 1. 1

  Hvilken fattigdomsdefinition passer til din/jeres liste?

 2. 2

  Sammenlign din/jeres liste med undersøgelsen lavet til Ugebladet A4. Hvor er I enige eller uenige med listen?

 3. 3

  Læs artiklen 'Undersøgelse: Danskerne er barske i deres syn på fattigdom', og redegør for de forskellige holdninger til, at danskerne er så ”barske” i deres syn på fattigdom?

FacebookTwitter