Umyndiggørelse af individet

Nogle mener, at velfærdsstaten i Danmark er blevet så stor, at den mindsker borgernes virketrang. Er du enig?

FRA SOCIALSTAT TIL MINIMALSTAT

Tilbage i 1993 udgav tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen bogen ”Fra socialstat til minimalstat”. Heri beskriver han, hvordan velfærdsstaten giver borgerne en slavementalitet. Borgerne bliver initiativløse og venter på, at staten guider dem videre i livet.

Kritikken af den universelle velfærdsmodel hænger sammen med liberalismens grundtanke om det enkelte individ. Når vi er rationelle og egennyttemaksimerende, vælger vi at blive dovne, når staten støtter os uden modkrav. Hvorfor arbejde og gøre noget for os selv, når nu staten vil gøre alt for os?

Kritikken rammer særlig hårdt, fordi et af målene i den universelle velfærdsmodel netop er at gøre os til aktive medborgere.

I 2011 udgav partiet Liberal Alliance bogen “Mere frihed: Mindre Big Mother: Det er dit liv”. Liberal Alliance anvender begrebet ”Big Mother” til at beskrive velfærdsstaten som en mor, der er så omsorgsfuld, at hun kvæler initiativet og fremdriften hos sit barn.

Liberal Alliance kritiserer med bogen den danske version af den universelle velfærdsmodel. Partiet lægger op til en debat om, hvorvidt den universelle velfærdsmodel med sine såkaldte gode intentioner umyndiggør det enkelte individ? Vi tager ikke ansvar for vores eget liv, men forventer i stedet, at staten løser vores problemer.

ARBEJDSOPGAVER

Se videoklippet "Venstre vil have skatten ned og skære i bistandshjælpen", og svar på nedenstående spørgsmål:

  • Diskutér, hvilke andre konsekvenser der kan være ved at gennemføre Anders Foghs politik, end dem han selv nævner.

  • Hvilket ansvar har vi som borgere i et land med en universel velfærdsmodel over for staten?

  • Hvilke krav kan et land med en universel velfærdsmodel stille til folk med diabetes 2?

  • Hvilket ansvar har folk med diabetes 2 over for stater med en universel velfærdsmodel?

  • Skaber den universelle velfærdsmodel flere uansvarlige og dovne mennesker end de to andre modeller?

FacebookTwitter