Se unge i Danmark og Europa tale sammen om EU

Hvordan ser unge herhjemme og ude i Europa på EU og fremtiden?

Se minimum tre af videoerne ovenfor, og vælg herefter, om du vil lave en opgave med et kampagneperspektiv eller sociologisk perspektiv.

OPGAVE 1: Et kampagneperspektiv på videoerne

Redegør for form og struktur

 • Form handler om videoens ydre rammer: Hvem er personerne: Alder, køn, baggrund, videoens længde og titel og så videre.

 • Struktur handler om, hvordan videoerne er opbygget. Lav korte noter om videoernes kapitler: 1) Intro, 2) Karaktererne, 3) Samtale om ligheder og forskelle 4) Det politiske indhold 5) Outro.

 • Opsummér kort dine valgte videoers ligheder og forskelle.

Analyser kommunikationsstrategien

 • Katergorisér videoernes indhold i forhold til samtaleemner, parring af landende og parring af karaktererne.

 • Undersøg, hvor videoerne kan ses, altså de såkaldte distributionskanaler, såsom sociale medier, websites, tv og så videre.

 • DR Nyheder er afsender på videoerne. Diskutér deres bevæggrunde for at lave kampagnen.

 • På baggrund af form, struktur, indhold, distribution og afsender skal du lave en analyse af kampagnens målgruppe og valget af titlen 'alter:ego'.

Diskussion af kampagnens mål og succes

 • Diskutér, hvad kampagnens formål er og på baggrund heraf, om kampagnens budskab er klart og passer til målgruppen.

 • Diskutér i øvrigt, hvorledes kampagnen passer ind i DR's public service opgaver, der er beskrevet i punkt 2 i 'DR’s public service-kontrakt for 2019-2023'.

OPGAVE 2: Et sociologisk perspektiv med Habermas i fokus

Om det kommunikative paradigme

 • Redgør for Habermases 'kommunikative paradigme' og 'den herredømmefri samtale'.

 • Diskutér, om man kan tale om, at videoerne er eksempler på begreberne.

 • Diskutér, om videoerne kan ses som udtryk for en åben offentlig dialog i EU, som kan føre til beslutninger i Europa-Parlamentet.

Om livs- og systemverden

 • Redegør for Habermases teori om livs- og systemverden og forholdet mellem dem.

 • Find konkrete eksempler i videoerne på det Habermas kalder 'systemets kolonisering af livsverdenen'.

 • Diskutér, om der er ligheder eller forskelle mellem, hvordan de danske og de europæiske unge oplever forholdet mellem livs- og systemverden.

 • Redegør for, hvad der skabes i det Habermas kalder 'samfundets symbolske reproduktion'.

 • Diskutér, om videoerne kan være et udtryk for 'samfundets symbolske reproduktion' i et europæisk perspektiv. Diskutér også, om den slags dialoger kan bidrage til at skabe større sammenhængskraft mellem borgerne i det europæiske fællesskab.

FacebookTwitter