Selvkørende biler

Fuldstændig selvkørende biler er på vej hurtigere end nogensinde før. I flere lande bliver der lavet testkørsler og udviklet biler med målet om, at vi en dag kan slippe rattet for altid.

I mellemtiden implementerer flere og flere bilproducenter selvkørende funktioner ind i bilerne i større eller mindre grad.

Mulighederne er mange, og potentialet er stort, når det kommer til selvkørende biler. Men der følger også en række problemstillinger med, hvoraf mange af dem er af etisk karakter.

Afsætning

I skal nu gå sammen i grupper på maks. tre personer. Hver gruppe skal udvælge en af nedenstående emner.

 • Selvkørende biler

 • Bil uden benzin

 • Flyvende biler

 • Hyperloop

 • Selvkørende lastbiler

 • Selvsejlende skibe

 • Fragt med droner

Herefter skal I udvælge en aktør på markedet og lave en virksomhedsprofil på den udvalgte aktør.

Når der er valgt en aktør, skal I ved brug af klipsamlingen og oplysninger, som I selv indsamler, redegøre for virksomhedens konkurrenceforhold og vurdere virksomhedens muligheder for vækst ud fra egne analyser.

I skal lave en rapport og en visuel præsentation af jeres analyse og vurdering på omkring ti minutter.

Udvælg passende modeller og analysemetoder til opgaven ud fra - men ikke begrænset til - følgende:

 • Virksomhedstype og virksomhedskarakteristik

 • Forretningsmodel

 • Branche- og konkurrenceforhold

 • Værdikædeanalyse

 • Den interne og eksterne situation

 • Købsadfærd, segmentering og målgruppevalg (business-to-business eller business-to-consumer)

 • SWOT-opstilling

 • Porters generiske strategi

 • Marketingmix

Samfundsfag/International økonomi

I skal nu gå sammen i grupper på maks. tre personer. Hver gruppe skal udvælge en af nedenstående emner.

 • Selvkørende biler

 • Bil uden benzin

 • Flyvende biler

 • Hyperloop

 • Selvkørende lastbiler

 • Selvsejlende skibe

 • Fragt med droner

Diskutér, hvordan den nuværende regerings politik påvirker og har indflydelse på det udvalgte emne i Danmark.

Diskutér, om der er andre dele af både det danske og globale samfund, der har indvirkning på udviklingen inden for det udvalgte emne i Danmark.

Diskutér, hvilken indflydelse det udvalgte emne vil have på det danske samfund, hvis det blev implementeret i Danmark og globalt.