Spilteori og klimaforhandlinger

Hvordan kan spilteori anvendes til at forudsige politiske forhandlinger?

OPGAVER TIL EMNET

Opgave 1: Viden om klimaet

I firemandsgrupper skal I lave en planche med det, I ved om klimaet. Eksempler på emner kan være:

 • Klodens forskellige klimaer

 • Klodens temperaturudviklinger før, nu og i fremtiden

 • Forskelle mellem rige og fattige lande i forhold til CO2-udledning

 • Forskellige løsninger på klimaudfordringer

 • Er klimaudfordringerne sande eller falske?

Opgave 2: De politiske partiers holdninger til klimaet

Undersøg de danske folketingspartiers holdninger til klimaet. Sæt fokus på:

 1. 1

  Mener partiet, at der er et problem?

 2. 2

  Hvis ja, mener partiet så, at problemet skal løses lokalt (Danmark), regionalt (EU) eller globalt (FN)?

 3. 3

  Hvilke målsætninger har partiet helt konkret? Det kan være bestemte områder såsom elbiler eller landbrug eller specifikke årstal, hvor en målsætning skal være nået.

Opgave 3: Medierne og dækningen af COP15

Medierne dækkede klimatopmødet i København - COP15 - i 2009. Løs to opgaver om dette:

 1. 1

  Find to artikler med forskellige udlægninger af resultaterne af COP15 fra de skrevne medier på internettet.

 2. 2

  Med baggrund i de to artikler, I har fundet, skal I diskutere de forskellige mediers udlægning af resultaterne i forhold til deres - altså afsendernes - politiske ståsted.

Opgave 4: Kan man bruge spilteori til at forklare klimaforhandlingerne?

Da de mange aktører til COP15 har forskellige holdninger, kan man forsøge at forudsige udfaldet af en politisk forhandling som COP15 via nogle principper fra spilteori.

Sæt jer derfor ind i et kendt eksempel på spilteori, der hedder 'Fangernes dilemma', der er beskrevet i simpel form på Wikipedia.

 1. 1

  I 'Fangernes dilemma' kan fangerne ikke kommunikere med hinanden. Det kan politikere og embedsmænd dog godt i en politisk forhandling. Hvad betyder det for beslutningsprocessen og resultatet?

 2. 2

  Opstil en tabel med rækker og søjler - et såkaldt spilmatrix - som i eksemplet 'Fangernes dilemma'. Lad I-lande og U-lande erstatte fangerne, og sæt mulighederne for de to aktørers udbytte til 'handling' og 'ikke handling' ind i rubrikkerne.

 3. 3

  Brug spilmatrix'en til at argumentere for, at klimaforhandlinger får forskellige udfald.

I kompendiet 'Spilteori' af Peter Axelson og Lars Bo Kristensen fremhæves det i et lignende eksempel, at man skal være opmærksom på, at politiske forhandlinger kan være realistiske eller idealistiske.

Forhandlingerne kan være realistiske i den forstand, at aktørerne er tilfredse med, at de andre handler. Hvorimod forhandlingerne vil være idealistiske, hvis udgangspunktet er, at man selv skal handle.

 1. 1

  Hvilken af de to tilgange passer til spilteorien fra 'Fangernes dilemma'?

 2. 2

  Se klippet 'Resultaterne af COP i 2009', og diskutér resultaterne med hjælp fra spilteorien.

FacebookTwitter