Turisme og klimaudfordringer

Hvad er udfordringerne ved at skabe bæredygtig turisme i fremtiden?

I samfundsfaglig sammenhæng og i forbindelse med emnet 'bæredygtig turisme' er der tre forhold, der gør sig gældende, når vi ser på sammenhængen mellem mennesker og natur:

 • Naturen leverer ressourcer til virksomheder og husholdninger.

 • Mennesket "bruger" naturen som skraldespand.

 • Naturen er et gode, som når man går tur i skolen eller rejser til fjerne lande for at opleve den anderledes natur.

Ser man på sammenhængene mellem disse, så bliver der også en sammenhæng mellem økonomi og miljø.

I 1987 udgav FN Brundtlandrapporten. I rapporten blev det af en række eksperter vurderet, at den daværende økonomiske udvikling ville være uholdbar for kloden på grund af øget ressourceforbrug og forurening. En anden af rapportens konklusioner var, at den fremtidige økonomiske udvikling skulle sigte mod at være bæredygtig. Bæredygtig udvikling blev i denne sammenhæng kendetegnet ved, at behovet hos den eksisterede generation tilfredsstilles uden, at det ødelægger fremtidige generationers mulighed for at få opfyldt deres behov.

Hvordan opnår man dette?

I Danmark har vi en stærk stat, der spiller en central rolle med regulering, forbud og afgifter i forhold til påvirke samfundsudviklingen i en bestemt retning. Det kan være for at komme miljøproblemer til livs eller at sikre en bæredygtig økonomisk udvikling.

Men denne stærke statsindflydelse er ikke global, så hvad gør man, når staten ikke har ressorucer til at spille en central rolle, eller hvis mange forskellige stater skal arbejde sammen hen mod et fælles mål?

Opgave 1: Turisme affald på Zanzibar

Hør afsnittet 'Paradis under pres: Turistaffald og ulovlige lossepladser' og diskuter herefter følgende:

 • Hvilke problemer giver de mange plastikflasker og andet affald på Zanzibar.

 • Hvordan er forholdet mellem mængden af affald som turismen genererer, og den måde turistbranchen håndterer affaldet.

 • Kan lokale iværksætteres initiativer løse affaldsproblemerne.

 • Hvor ligger ansvaret for affaldshåndteringen. Hos myndighederne, turistbranchen eller turisterne.

Opgave 2: Flytrafik

Hør klippet 'Flyrejser og -afgifter' og 'Hvilke transportformer sætter det tungeste CO2-aftryk?', og svar herefter på nedenstående spørgsmål:

 • Flyvemaskiner sætter det tungeste CO2-aftryk. Men hvor meget mere forurener flyvemaskiner i forhold til biler, toge, hurtigfærger og så videre, og er der andre grunde til, at flytrafikken er mere miljøbelastende end for eksempel biltrafikken?

 • Redegør for flytrafikkens omfang i verden i dag.

 • Hvilken vej går udviklingen i flytrafikken og hvorfor?

 • Diskutér, hvem der har ansvaret for at nedbringe flytrafikkens CO2-aftryk, og hvordan man i så fald kan gøre det. Overvej aktører som individet, staten eller flyproducenterne.

 • Vend blikket mod dig selv. Hvor gik rejsen hen sidste gang du var på ferie? Indtast varigheden af din sidste flyrejse i denne interaktive artikel og sammenlign dit CO2-udslip med en gennemsnitlig borger i det afrikanske land Congo.

Opgave 3: COP24 i Polen

Hovedparten af klimaeksperterne er enige om, at kloden er blevet varmere. I løbet af de sidste 100 år er temperaturen i verden steget med 0,8 grader celsius. I Danmark bliver det også varmere. Ifølge DMI er middeltemperaturen herhjemme steget med 1,5 grader celsius siden 1880’erne. Den globale opvarmning medfører mere ekstremt vejr samt en stigning i vandstanden i verdenshavene. Af samme grund er klimapolitik i løbet af de sidste år kommet på den politiske dagsorden i hele verden (Kureer: Økonomi Nu - grundbog til samfundsøkonomi, Systime, 2018).

Se klippet 'COP24', og svar herefter på følgende spørgsmål:

 • Hvorfor har landende på COP 24-mødet i Polen relativt svært ved at blive enige om nye klimamålsætninger, og hvilken rolle spiller Kina heri?

 • På COP24-mødet i Polen blev landene overordnet enige om, at ilandene skulle have mere strikse krav til deres CO2-udledning end ulandene. Diskutér, hvorfor der opstilles forskellige krav til i- og ulande med hensyn til CO2-udslip, og om det er rimeligt med forskellige krav. I diskussionen kan I inddrage begreber som eksempelvis økonomisk udviklingsstadie, økonomisk aktivitet, teknologi og så videre.

 • Diskutér, hvorfor ilandene har indvilliget i at give ulandene 100 milliarder dollars til klimasikring. Inddrag samme begreber som i ovenstående diskussion og eventuelt også begrebet sikkerhedspolitik.