Udviklingsbistand, CO2 og miljøøkonomi

Hvilke økonomiske konsekvenser har turismen herhjemme og ude i verden?

Opgave 1: Udviklingsbistand

Lyt til klippene 'Den danske udviklingsbistand anno 2017' og 'Fra langsigtet til kortsigtet udviklingsbistand', og svar herefter på følgende spørgsmål:

 • Hvad er den simple definition på udviklingsbistand?

 • Hvilke udgiftsposter som Danmark hidtil har kategoriseret som udviklingsbistand, kan ifølge OECD`s nye regelsæt ikke længere dækkes ind som udviklingsbistand?

 • Lav en beregning, der viser, hvor stor en andel af Danmarks udviklingsbistand, som bliver brugt til flygtningemodtagelsesudgifter hvert enkelt år i perioden 2007-2017. Se tabellen her.

 • Hvad er forskellen på bilateral og multilateral udviklingsbistand?

 • Lars Engbjerg Pedersen argumenterer for, at Danmark har ændret fokus fra langsigt til kortsigt i udviklingspolitikken. Redegør for de tre forhold, som har haft afgørende betydning for denne ændring.

 • Hvad bliver nævnt som årsager til, at Danmark har skiftet fokus i udviklingspolitikken?

Opgave 2.1: Fattigdom

Lyt til klippet 'Hvordan forstår vi fattigdom', og svar herefter på følgende spørgsmål:

 • Christian Olaf Christiansen argumenterer for, at verdensmålene fra 2015 er udtryk for et paradigmeskift. Hvad er et paradigmeskift? Hvad er det, der har ændret sig i opfattelsen af udviklingen siden verdensmålene fra 2000?

 • Hvad handler verdensmål nummer 10 om? Hvorfor kan dette verdensmål anskues som kontroversielt?

Opgave 2.2: CO2-udledning

Gå til World Development Indicators, og hent data ind i dit regnearksprogram, eksempelvis Microsoft Excel eller Google Sheets. Du skal have data for 'CO2-emission (kt)' og 'Population, total' fra Danmark, EU, USA, Kina og Verden.

Du kan se tutorialvideoen 'Dataudtræk fra World Development Indicators' om, hvordan man gør.

Beregn efterfølgende nedenstående opgaver:

 • Lav en indeksberegning, der viser, hvordan Danmarks, EU's, USA's og Kinas CO2-udslip har udviklet sig over tid. Redegør for udviklingen.

 • Hvor stor en procentdel af verdens CO2-udslip står Danmark, EU, USA og Kina for over tid? Diskutér, om der er noget overraskende ved tallene.

 • CO2-udledning pr. indbygger i Danmark, EU, USA, Kina og verden. Sammenlign tallene med hinanden, og diskutér, hvad forskellene skyldes.

 • Diskutér på baggrund af jeres beregninger Mogens Løkketofts udsagn fra videoen 'Hvordan forstår vi fattigdom' i opgave 2.1 om, at ”man får kun lavet verden om, hvis man har de store økonomier som USA og Kina med”.

Opgave 3: Turisme og deleøkonomi

Se og lyt til klippene 'Turisme – min bare røv' og 'Airbnb og turismebyerne', og svar herefter på følgende spørgsmål:

 • Hvordan har turismen udviklet sig fra 1950erne til i dag?

 • Kom med eksempler på, hvilke økonomiske og sociale konsekvenser lokalbefolkningen i mindre og mellemstore byer oplever, grundet det voksende antal turister.

 • Vis med et udbud/efterspørgselsdiagram, hvordan masseturisme påvirker prisniveauet på boliger.

 • Flere byer har lavet restriktioner på Airbnb for blandt andet at undgå for store prisstigninger på boliger. Kom med eksempler på, hvilke restriktioner der er lavet rundt om i Europa. Vis med et udbud/efterspørgselsdiagram, hvordan restriktionerne er tiltænkt at påvirke prisniveauet på boliger.

 • I København er en stor del af boligmarkedet andelsboliger. Andelsboligernes pris er fastsat ud fra maksimalpriser. Forklar, hvad maksimalpriser er. Hvilken betydning har maksimalpriser på prisudviklingen i København?

 • Diskutér konsekvenser og fordele ved Airbnb for de mindre og mellemstore byer.

Opgave 4: Globaliseringens konsekvenser

Lyt til klippet 'Globaliseringens konsekvenser ude og hjemme', og svar herefter på følgende spørgsmål:

 • Redegør for begreberne globalisering, internationalisering og automatisering.

 • Redegør på baggrund af klippet for fordelene ved globalisering.

 • Klippet omhandler en undersøgelse om globaliseringens konsekvenser foretaget af Kraka og Deloitte. Hvor mange danskere mener ifølge undersøgelsen, at globaliseringen ikke har gjort Danmark til et bedre sted at leve? Og hvad kommer undersøgelsen frem til, er årsagerne til denne holdning?

 • Hvad mener Jens Hauch fra Kraka, at samfundet bør gøre for at forhindre de negative konsekvenser af globalisering? Hvordan passer denne holdning overens med, at han repræsenterer tænketanken Kraka?

Opgave 5: Klima og miljøøkonomi

Lyt til klippet 'Klimaambitioner og miljøøkonomi', og svar herefter på følgende spørgsmål:

 • Redegør for, hvordan EU´s kvotesystem fungerer. Tag for eksempel udgangspunkt i din grundbog, eller lav en søgning på internettet.

 • Hvad mener den økonomiske vismand Lars Gårn Hansen, at der vil ske med den globale produktion, hvis vi mindsker produktionen i Danmark? Vis argumentet med et udbud/efterspørgselsdiagram.

 • Direktøren for det økologiske råd Claus Ekman er kritisk over for vismændenes konklusioner. Hvad er hans argumenter?

 • Hvad er ifølge Lars Gårn Hansen fordelene og ulemperne ved at reducere CO2-udledning i landbruget?

 • Hvorfor vil det ifølge Lars Gårn Hansen være en god idé økonomisk set at reducere kødforbruget herhjemme? Brug udbud/efterspørgselslogikken i dit svar.

 • Diskutér på baggrund af klippet og overstående spørgsmål, om Danmark skal have en ambitiøs klimapolitik, der sænker CO2-udledningen betragteligt.

FacebookTwitter