Dr.dk/sundhed opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om sundhed på dr.dk/levnu.

preload loader
Se video Læs mere
trafik

Bilernes forurening kan have konsekvenser for dit helbred.

Foto: colourbox.com

 

Redigeret af: Laura Toftgaard Nicolaisen

 

Luftforurening øger risiko for lungekræft

07. maj 2010 09.31 Sundhed

Ny dansk undersøgelse – og den første af sin slags - fastslår, at mennesker, der har boet på steder med meget luftforurening fra trafikken, har en øget risiko for at udvikle lungekræft.  –Det tyder på, at der rent faktisk kan være tale om 200 til 300 tilfælde af lungekræft om året herhjemme, siger Ole Raaschou-Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse.

En netop offentliggjort undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at de 10 procent af deltagerne, der boede, hvor der var mest luftforurening, havde en 45 procent øget risiko for lungekræft i forhold til den halvdel, som boede, hvor der var lavest luftforurening.

- Vi har sammenlignet 679 mennesker, der fik lungekræft i årene 1990 til 2001, med 3.481 raske personer. Vi tog hensyn til forskelle i rygevaner, uddannelse og andre faktorer, som kunne være fejlkilder. Og ja, det er svært at sætte præcise tal på antallet af lungekræfttilfælde, der skyldes luftforurening, men vores nye resultater tyder på, at der kan være tale om 200 til 300 tilfælde af lungekræft om året i Danmark, der skyldes luftforurening fra trafik, siger afdelingsleder, Ole Raaschou-Nielsen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen.

Er gået tilbage i tiden
Forskerholdet har sporet deltagernes adresser tilbage til 1971 og har derefter beregnet luftforureningen med kvælstofilter (NOx) på adresserne med en model, som er udviklet på Danmarks Miljøundersøgelser.

- Selv om vi har brugt kvælstofilter som et mål for luftforurening fra trafik, er det formentligt partiklerne i luften, som kan give lungekræft. Vi ved, at når der er meget NOx på en adresse, så er der også mange partikler. De to typer luftforurening følges tæt ad i de danske gader, fastslår Ole Raaschou-Nielsen.

Undersøgelsens resultater ligger i øvrigt i fint tråd med tidligere studier, der viser en let øget risiko for lungekræft, når man bliver udsat for luftforurening. Det viser f.eks. studier i Sverige, Norge og USA.

- Andre studier har vist en øget risiko for lungekræft, hvis man bliver udsat for dieseludstødning på arbejdet, og vi ved, at dieseludstødning er kræftfremkaldende i forsøgsdyr, siger Ole Raaschou-Nielsen.

Bred vifte af tiltag til at undgå luftforurening fra trafik
Ifølge Ole Raaschou-Nielsen findes der en række muligheder for at begrænse vores udsættelse for luftforurening fra trafik. Han peger f.eks. på skrappere krav til dieselbilers udstødning, skærpede miljøzoner, omlægning af bilafgifterne, mere kollektiv trafik samt betaling for at køre ind i centrum af de større byer.

Undersøgelsen ’Air pollution from traffic and risk for lung cancer in three Danish cohorts’ er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention. De data, der er anvendt, stammer fra tre store danske befolkningsundersøgelser: ’Kost, Kræft og Helbred’, ’Østerbroundersøgelsen’ samt ’Copenhagen Male Study’.

Bag undersøgelsen står forskere fra Kræftens Bekæmpelse, Københavns Universitet, Aarhus Universitet samt Bispebjerg Hospital.

 
ligenupaasundhed

Sådan kommer du i gang med et rygestop

Begynd i god tid med at bryde dine rygevaner og læg dem lidt om. Og tag en test, der viser, hvordan du bedst holder op.

 

Hop foråret ind - i sikkerhed

Giv den gas på havetrampolinen i det gode vejr. Men hold dig lige til et nogle få sikkerhedsregler - så undgår du brækkede lemmer.

 

Derfor falder kvinders fertilitet

Det har længe været kendt, at kvinders fertilitet falder med alderen. Men nu er forskere et skridt nærmere at kunne forklare hvorfor.

 

 
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.
 
 
 

 
 
 
Du er her: dr.dk > Sundhed > Sygdom > Kraeft > Artikler

© Copyright DR 2019. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.