Dr.dk/sundhed opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om sundhed på dr.dk/levnu.

preload loader
Se video Læs mere
motion løb
 

Skrevet af: 

 

Motion mod depression

20. mar. 2010 07.00 Sundhed

Motion er ikke kun gavnligt for hjerte, kredsløb og overvægt. Der er også meget, der tyder på, at motion hjælper på bl.a. depressioner.

En lang række undersøgelser viser, at motion har en gavnlig effekt på depressioner. Endnu er det ikke lykkedes at forklare videnskabeligt, hvad der sker, men hypotesen er, at fysisk aktivitet øger koncentrationen af noradrenalin, dopamin og serotonin i hjernen.

Disse tre signalstoffer styrer bl.a. vores humør, stressniveau, motivation, energiniveau og koncentration.

Nydannelse af celler i hjernen
Man har indenfor de senere år kunnet konstatere, at fysisk aktivitet generelt stimulerer organismens nydannelse af visse celletyper i hjernen, specielt i hippocampusområdet. Dette center, er helt essentielt for hukommelsen og indlæringsevnen.

Netop ved langvarig depression - og for såvidt også stress - svækkes hukommelsen. Det kan gøre det svært at planlægge og udføre en opgave. Ved hjernescanninger har man opdaget at områder i hippocampus faktisk svinder ind. Heldigvis kan dele af hippocampus også gendannes igen, f.eks. ved at dyrke motion.

Beskederne om godt humør forløber nemmere
Derudover er det ikke kun nye celletyper der dannes i hjernen, men også nye forbindelser, med flere udløbere og synapser mellem nervebanerne.

Nervebanerne hænger ikke sammen, og der findes et mellemrum mellem nervebanerne som kaldes en synapse. Det er i disse synapser mellem to nervebaner at signalstofferne noradrenalin, dopamin og serotonin, som er ansvarlige for vores humør, bliver transporteret.

Man mener, at hos folk med depression, er disse transportmekanismer forstyrrede. Derfor vil fysisk aktivitet være gavnligt for depressive, da flere undersøgelser tyder på, at produktionen af disse signalstoffer øges samt at signalerne forløber lettere mellem nervebanerne.

Sundhedsstyrelsens evalueringsrapport viser positive resultater
På baggrund af den øgede forskning inden for fysisk aktivitets indvirkning på depression og andre psykiske sygdomme, har Sundhedsstyrelsen som led i sit Folkesygdomsprojekt gennemført projektet "Fysisk aktivitet i sygehusvæsenet" på psykiatriske afdelinger.

21 psykiatriske afdelinger over hele landet fik tildelt midler og har været i gang med at integrere fysisk aktivitet mere systematisk i hverdagen. I midten af 2009 samlede Sundhedsstyrelsen alle resultater og erfaringer i forbindelse med dette projekt, og det vise positive resultater.

Mindre vold og reduceret medicinforbrug hos patienter
68 procent af respondenterne mener, at patienternes psykiske tilstand er blevet bedre som følge af implementeringen af fysisk aktivitet. 65 procent angiver, at fysisk aktivitet har kunnet reducere medicineringen i mindre, nogen eller høj grad. Og 61 procent mener, at den fysiske aktivitet i høj grad har gavnet patienterne under deres indlæggelse. 

Nogle af de positive effekter er blandt andet en positivt ændret adfærd hos patienterne med færre trusler og mindre vold.  Desuden har patienterne fået mere indhold og struktur i hverdagen og har fået forøget energi, og så er de generelt blevet gladere. Der tales også om, at en sideeffekt af det større fokus på fysisk aktivitet er en øget bevidsthed om sundhed generelt, så nogle af afdelingerne nu også serverer sundere mad.

Læs hele rapporten her: http://www.sst.dk/publ/Publ2009/CFF/fysisk_aktivitet/evalrapp_fysakt_i_psyk.pdf

Læs om projektet her:
http://www.sst.dk/psykiatriogfysiskaktivitet

 
ligenupaasundhed

Pak en madkasse til HELE festivalen

Festivalen kan faktisk være den billigste og madmæssigt sundeste uge i din ferie!

 

Derfor falder kvinders fertilitet

Det har længe været kendt, at kvinders fertilitet falder med alderen. Men nu er forskere et skridt nærmere at kunne forklare hvorfor.

 

Derfor falder kvinders fertilitet

Det har længe været kendt, at kvinders fertilitet falder med alderen. Men nu er forskere et skridt nærmere at kunne forklare hvorfor.

 
The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.

Danskernes Akademi
Hverdage på DR2
Læs om programmerne

Sundhed på P1
Mandag kl. 11.03 på P1
Læs om programmet

 

 
 
 
  
 
 
 
Du er her: dr.dk > Sundhed > Din sundhed > Motion > Artikler

© Copyright DR 2018. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.