Dr.dk/sundhed opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om sundhed på dr.dk/levnu.

preload loader
Se video Læs mere
sex

Fagfolk vil have sat fokus på, hvordan sundhedsarbejdet tager højde for, at seksualitet spiller en væsentlig rolle for folkesundheden.

© Colourbox

 

Redigeret af: Dorthe Boss Kyhn

 

Fagfolk vil have sex på dagsordenen

29. okt. 2012 06.27 Sundhed

Et godt sexliv er ikke bare krydderi på tilværelsen - det spiller også en rolle for sundhed og sygdom. Problemet er bare at seksualitetens betydning ofte overses i sundhedsarbejdet. Vidensråd for Forebyggelse vil med en ny rapport gøre op med tabuet og sætte seksualitetens betydning for vores sundhed på dagsordenen.

-Man kan tale om en slags ”tovejstabu”, hvor patient og behandler fastholder hinanden i fortielsen af seksuelle temaer. Tabuiseringen af sexlivet er til skade for både den enkelte patient og for folkesundheden, siger Morten Frisch, formand for arbejdsgruppen, der står bag rapporten ”Seksualitet og Sundhed”, og opfordrer til, at der skal ske en egentlig oprustning af det seksuelle aspekt i sundhedsvæsenets forskellige sektorer.

-Når seksualitet behandles i sundhedsvæsenet, drejer det sig ofte om forebyggelse af sexsygdomme og uønsket graviditet. Dette er til trods for, at omtrent hver tiende voksne dansker har oplevet en seksuel dysfunktion inden for det seneste år, og at 90 procent af danskerne mellem 16 og 95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.

Sygdom og sex
Ifølge rapportens ophavsmænd er det på høje tid at tage fat om problemerne: Forskning peger nemlig på, at seksualitet, sundhed og sygdom hænger sammen: At livsstil og sygdom har indflydelse på seksualiteten, og at der omvendt er helbredsfordele ved et tilfredsstillende sexliv.

Blandt andet har kendte risikofaktorer som alkohol og rygning negativ indvirkning på sexlivet. Forekomsten af orgasmeproblemer og for tidlig sædafgang er mere end fordoblet blandt danske mænd, som drikker mere end 21 genstande om ugen i forhold til mænd, som drikker 1-7 genstande, og rejsningsproblemer er halvt så hyppige blandt ikke-rygere som hos rygere.

Aktivitet er godt
Fysisk aktivitet har til gengæld en positiv effekt på sexlivet. I en stor amerikansk undersøgelse, hvor man fulgte en gruppe mænd i knap ni år, så man, at mænd, der var fysisk aktive ved undersøgelsens start, havde halvt så stor risiko for at udvikle rejsningsproblemer som dem, der var fysisk inaktive.

Ulighed i sundhed gør sig også gældende her. Således peger et dansk studie på, at arbejdsløshed blandt mænd er forbundet med tre gange øget risiko for rejsningsbesvær.

Påvirket sexliv
Også sygdom kan påvirke sexlivet. I et dansk studie af strålebehandlede kvinder med livmoderhalskræft angav en tredjedel utilfredshed med sexlivet 12 måneder efter strålebehandlingen. 40 procent oplevede tørhed i skeden med ledsagende samlejesmerter, og 62 procent opnåede sjældent eller aldrig orgasme.

Og omtrent halvdelen af kvinderne var ikke længere seksuelt aktive.

Tal om det
Den helt nye apport kommer med flere konkrete bud på, hvordan seksualitet kan inddrages i sundhedsarbejdet. Blandt andet foreslås det, at sundhedsprofessionelle skal klædes bedre på til at oplyse og rådgive om eventuelle seksuelle bivirkninger i forbindelse med behandlinger.

Seksuelle aspekter kan rutinemæssigt indgå i patientoplysningsmateriale, og befolkningen bør have tilstrækkelig viden til at undgå og håndtere almindeligt forekommende seksuelle problemer.

-Hvis vi som fagfolk i sundhedsvæsenet tør sætte seksualitet på dagsordnen på lige fod med alle mulige andre emner, så vil vi for eksempel kunne gøre det lettere for mange at håndtere en kronisk sygdom og opretholde en rimelig livskvalitet på trods af de belastninger, sygdommen medfører, siger Morten Frisch og understreger, at der i det hele taget er store sundhedsgevinster
at hente ved at inddrage det seksuelle aspekt i forskning forebyggelse og behandling.

Rapporten ”Seksualitet og sundhed” offentliggøres i dag.

Seksualitet og sundhed

  • Ni ud af 10 danskere mellem 16 og 95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv.
  • Forekomsten af seksuelle problemer stiger med alderen.
  • Omtrent hver tiende voksne dansker har oplevet en seksuel dysfunktion inden for det seneste år.
  • Seksuelle dysfunktioner, især for mænds vedkommende, forekommer hyppigst hos socioøkonomisk mindreprivilegerede.

    Kilde: Vidensråd for Forebyggelse
 

 
ligenupaasundhed

Pak en madkasse til HELE festivalen

Festivalen kan faktisk være den billigste og madmæssigt sundeste uge i din ferie!

 

Derfor falder kvinders fertilitet

Det har længe været kendt, at kvinders fertilitet falder med alderen. Men nu er forskere et skridt nærmere at kunne forklare hvorfor.

 

Derfor falder kvinders fertilitet

Det har længe været kendt, at kvinders fertilitet falder med alderen. Men nu er forskere et skridt nærmere at kunne forklare hvorfor.

 
 
 

Danskernes Akademi
Hverdage på DR2
Læs om programmerne

Sundhed på P1
Mandag kl. 11.03 på P1
Læs om programmet

 

 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Sundhed > Din sundhed > Sex og parforhold > Artikler

© Copyright DR 2017. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.