Dr.dk/sundhed opdateres ikke længere.

Du kan finde det nyeste fra dr.dk om sundhed på dr.dk/levnu.

preload loader
Se video Læs mere

De voksne svigter børnene ved at give dem opfattelsen af, at de har et ansvar, som forældrene egentlig burde være voksne nok til at påtage sig, siger advokat.

© colourbox

 

Skrevet af: Dorthe Boss Kyhn

 

Det bedste for barnet

19. okt. 2012 08.01 Sundhed

Lov om Forældreansvar er netop blevet justeret.  Blandt andet på to centrale område er der sket ændringer, forklarer familieadvokat Anja Cordes, der også er nyt medlem af Børnerådet. 

Anja Cordes forklarer om de nye justeringer:

-Man har langt overvejende stadig som udgangspunkt har fælles forældremyndighed over barnet/børnene - ifølge den tidligere lov kunne dette ophæves, hvis der var såkaldte tungtvejende grunde til, at man kunne antage, at den fælles forældremyndighed ikke var for barnets bedste.

-Det har imidlertid vist sig at være svært at definere i praksis, for hvor meget skal det gå ud over barnet før man kan sige, at det er tungtvejende nok? Og hvordan fastlægger man  et begreb som "tungtvejende"? Og hvad betyder det konkret?

-Derfor er ordlyden ændret til, at den fælles forældremyndighed kan ophæves, hvis der er konkrete holdepunkter for at antage, at forældrene ikke vil kunne samarbejde om barnet. Det vil sige, at den kan ophæves, hvis domstolene skønner, at det fremadrettet vil være umuligt for parterne at samarbejde - på baggrund af konkrete holdepunkter med udgangspunkt i parternes kommunikation.

-Konkrete holdepunkter kan eksempelvis være, at man har skullet have fogedens hjælp til at gennemføre samvær, at man har været et antal gange i statsforvaltningen for at få fastsat/justeret samvær og/eller at man ikke kan være sammen i skole og institutioner.

Loven fastslår, at man har fælles forældremyndighed, fordi man lægger til grund, at forældre skal kunne samarbejde og være fælles om det ansvar, man har påtaget sig ved at sætte børn i verden.

-Med lovgivningen vil man signalere til forældrene, at de skal samarbejde - hvis ikke de kan, så skal de lære det! Det kan være svært i praksis, for folk bliver netop skilt, fordi de bla. har svært ved at samarbejde - men heldigvis kan mange da finde ud af det efter en skilsmisse.

Myndighed og samvær
Lovgivningen er  også blevet strammet på et andet væsentligt  punkt:  Domstolene  fastsætter ikke længere samvær mellen barnet og den forælder, barnet ikke bor hos. Det kunne den gøre tidligere  -  samtidig med, at den afgjorde spørgsmålet om bopæl og forældremyndighed.

-Folk tror ofte fejlagtigt, at dét at få forældremyndig samtidig handler om fordeling af samvær. Det gør det ikke. Forældremyndighed handler om kompetence til at træffe de store, mere overordnede beslutninger under barnets opvækst - eksempelvis bopæl i udlandet, udstedelse af pas, religion, store lægebehandlinger osv.  Man kan godt få tilkendt forældremyndigheden over et barn uden at det har indflydelse på fordeling af samvær.

- Baggrunden  for, at punktet er blevet justeret er, at  dommerne ikke har følt, at de er de rette til at fastsætte samvær. Det, mener de, skal afgøres i statsforvaltningen - medmindre forældrene selv kan finde ud af det.

I praksis vil det sige, at man som udgangspunkt selv skal finde ud af at fordele samvær - og kan man ikke det, så vil statsforvaltningen gøre det. Det er domstolene, der afgør spørgsmålet om forældremyndighed, hvis forældrene er uenige. Men det er forældrene, der må tage skridtet til at spørgsmålet skal afgøres i retten - som udgangspunkt siger lovgivningen på, at man har fælles forældremyndighed.

Hvor skal jeg bo?
Endelig er der grund til at understrege, at lovens bestemmelser om, at barnet skal inddrages, og barnets mening "spille en rolle" i afgørelserne - betyder, at man nu skal inddrage børn, der går i skole.

-Praksis er ændret til, at børn i skolealderen skal høres - og ikke spørges som mange også fejlagtigt  tror. Ved samme spørgsmål i forbindelse med de små børn, vælger man oftest i stedet at inddrage og høre eksempelvis børnehavepædagoger, lærere og institutionspersonale, som er tæt på barnets dagligdag

-Essentielt i lovgivningen er det dog stadig, at alle afgørelser om barnet skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet - og  at sagen også skal ses det fra barnets perspektiv.

-Det skal opfattes som en retssikkerhedsgaranti overfor barnet - og det er frivilligt. Børnesamtalen er ikke et bevis i en sag. Men det kan være svært for barnet at blive hørt - og vi kan jo, lige meget hvad, ikke styre, om barnet vælger at lukke munden i. Barnet vil jo i en samtale om forholdene blot vælge at sige, at det elsker mor og far lige højt, og at man ikke kan sige noget om den ene fremfor den anden.

-Det sidstnævnte er et ømt punkt i loven og for nogle en anledning til at inddrage børn i den voksne uenighed. Forældrene skal jo forberede barnet på en børne-samtale, enten i statsforvaltningen eller i retten. Det er min opftallese, at vi som voksne i den situation kan risikere at tage børnene som gidsler - vi svigter dem ved at give dem opfattelsen af at have et ansvar som de voksne burde være voksne nok til at tage.

5 gode råd til forældrene:

  • Uanset, hvad der er årsagen til bruddet, skal man kunne rumme, at barnet fortsat elsker den anden forælder. Tal ikke grimt om den anden.
  • Fortæl barnet, at det ikke er barnets skyld, I er blevet skilt.
  • Giv barnet lov til at sørge og rase. Det er naturligt, at barnet ændrer adfærd i den første tid efter skilsmissen.
  • Giv barnet en forklaring, der passer til hans eller hendes alder. Husk, du måske skal forklare det mange gange.
  • Giv barnet mulighed for at dele svære følelse med andre som fx lærere og pædagoger. Det kræver, at I fortæller, hvad der foregår derhjemme.

Kilde: Børns Vilkår

 

Anja Cordes

Anja Cordes

Anja Cordes er advokat med speciale i familieret og medlem af Børnerådet inden for området "børns retsstilling". Hun er desuden certificeret konfliktmægler og hjælper fx par, der skal skilles med at nå frem til fælles løsninger og giver personlig rådgivning om forældremyndighed og samvær.

Læs mere om Anja Cordes.

 

Mere om skilsmisser

Skilsmisse - Når hele børn deles

En skilsmisse er også en krise for et barn. Vi har samlet en række gode råd om ting, man skal lægge mærke til, for at hjælpe børnene bedst muligt igennem.

 

Spørg eksperterne

Brevkasse om skilsmisser

Er du selv berørt af en skilsmisse - enten som den der skal skilles eller som ven eller pårørende. Og har du svært ved at finde ud af, hvordan du bedst kan hjælpe de berørete børn, så spørg vores ekspertpanel.

 

 
ligenupaasundhed

Pak en madkasse til HELE festivalen

Festivalen kan faktisk være den billigste og madmæssigt sundeste uge i din ferie!

 

Derfor falder kvinders fertilitet

Det har længe været kendt, at kvinders fertilitet falder med alderen. Men nu er forskere et skridt nærmere at kunne forklare hvorfor.

 

Derfor falder kvinders fertilitet

Det har længe været kendt, at kvinders fertilitet falder med alderen. Men nu er forskere et skridt nærmere at kunne forklare hvorfor.

 

Om kampagnen

Skilsmisse - Når hele børn deles

En skilsmisse er en livskrise for et barn. Hvor stor en krise afhænger af skilsmissens forløb. Sitet her sætter spot på, hvordan man bedst hjælper børnene gennem krisen.

 

Tværs om skilsmisse

Lykke på 17 år opsøger sin far, efter hun mistede kontakten til ham i et helt år, fordi forældrene blev skilt.
Hør hvordan det er gået i Tværs på P3 på søndag kl 21, hvor Lykke er gæst.

 

DR-overblik

Her kan du finde al indhold, som DR producerer i forbindelse med temaet: "Skilsmisse - når hele børn deles".

 

Seneste DR-artikler om skilsmisse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du er her: dr.dk > Sundhed > Din sundhed > Sex og parforhold > Skilsmisser > Artikler

© Copyright DR 2019. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.