TÆT PÅ Hvad kan vi gøre for at undgå endeløse køer og forsinkelser?

Der har aldrig været så mange køretøjer på de danske veje, og trængslen på motorvejene stiger og stiger. Vejdirektoratet kan ikke følge med og udbygge vejnettet i takt med, at bilerne kommer til. Derfor bliver der tænkt kreativt for at få løst de trafikale knuder. Afdelingsleder i Vejdirektoratet Andreas Egense er klar fra klokken 22.00 til at svare på dine spørgsmål og vurdere dine forslag. Skriv ind allerede nu.

TÆT PÅ Hvad kan vi gøre for at undgå endeløse køer og forsinkelser?
Helle spørger:

Jeg "kører" hver dag på Køge Bugt motorvejen - og det glider jo slet ikke! Har man overvejet at forbyde lastbilerne at køre i myldretiden?

Andreas Egense svarer:

Vi har ikke overvejet at forbyde lastbiler i myldretiden, men der er indført spærretid for særtransporter, fx transport af møllevinger, i myldretiden på udvalgte strækninger

Jørgen Peter Guldfeldt spørger:

Hvis nu alle biler kørte med fartpilot ville problemet vel blive kraftigt reduceret?Kører selv med fartpilot og oplever at folk kører ujævnt

Andreas Egense svarer:

Moderne fartpiloter som automatisk holder afstanden til den forankørende bil kan formentlig bidrage til en bedre udnyttelse af kapaciteten. Dels fordi kørslen bliver mere jævn, dels fordi afstanden mellem bilerne i fremtiden måske kan reduceres.

Christian spørger:

Kan du nævne nogle af de forsøg, I arbejder med lige nu hos Vejdirektoratet?

Andreas Egense svarer:

Vi har bl.a. brugt et flytbart autoværn i forbindelse med vejarbejdet på Køge Bugt. På den måde har vi kunnet have flere spor i den retning, hvor der er mest trafik

Bjarne spørger:

Skal vi bare generelt vænne os til at trafikken bliver værre og tættere i det store hele? Eller kan vejnet innovation følge med?

Andreas Egense svarer:

Trafikken er steget år for år, og forventes også at stige i fremtiden. Vi gør hvad vi kan for at få trafikken til at glide, men trængsel er nok noget vi skal vænne os til.

Helle Baltzer Rohde spørger:

Vil det ikke flyde bedre, hvis vi brugte hele vejen i stedet for at der er lange, tomme stræk i højre vognbane, hvor ingen tør vove sig ind?

Andreas Egense svarer:

Ja. Hold til højre når du kører.

Allan P spørger:

Vil det være muligt, at man på motorvejstrækninger med 130 km/t, forbyder lastbiler at overhale?

Andreas Egense svarer:

Vi har overhalingsforbud for lastbiler på en række motorvejsstrækninger. Men det er uklart, hvor stor effekten er.

Brian Pedersen spørger:

Hvad gør vi i DK for at forberede vejene til selvkørende biler?

Andreas Egense svarer:

Det er uklart hvad fremtidens biler præcist kræver, men det er nok i store træ en vej. Måske skal stilles lidt teknisk udstyr op langs vejene. Vi har testet om moderne biler er i stand til at læse striberne på vores veje. Det klarer de godt i tørt vejr. I vådt føre bliver de mere udfordret.

Erik Fagerstrøm spørger:

Kan man ikke på motorvejen med 6 baner lade de 2 inderste benyttes i den retning med mest trafik således at 4 baner er tilgængelig?

Andreas Egense svarer:

Se mit tidligere svar med mobile autoværn. Trafikken skal helst være adskilt af et autoværn

Hanne Mosbech spørger:

Hvad med at lave gratis parkeringspladser ved indfaldsvejene - fx ved Århus - og i nærheden af busstoppesteder?

Andreas Egense svarer:

Der er etableret parkér- og rejsanlæg forskellige steder i landet. Nogle steder fungerer det godt, andre steder står de meget tomme hen

Lars Flaskager spørger:

Kunne man ikke som i USA tillade at man på motorvej kan overhale i alle baner og også lave lysregulering ind på motorvejen i tilkørselsbaner

Andreas Egense svarer:

I bl.a. USA har man nogle steder såkaldte rampedoseringsanlæg, der kan styre mængden af trafik på motorvejene. Det kan bidrage til en mere effektiv trafikafvikling, men det er ikke alle steder det er en mulighed

Anders spørger:

Kigger I meget mod udlandet hos Vejdirektoratet? Hvor er man langt fremme i forhold til at få trafik til at glide?

Andreas Egense svarer:

Trængsel er noget mange lande kæmper med. Vi lader os naturligvis inspirere af andre lande. Jeg kan ikke pege på et specifikt land

Simon spørger:

små trafikuheld giver ofte alt lange køer fordi de implicerede ikke flytter deres biler. Kunne det tilskyndes få småsammenstød væk hurtigere

Andreas Egense svarer:

Hændelser på vores veje bidrager til trængslen. Vi ser på mulighederne for hurtigere at få genoprettet trafikken

Kent Bisgaard spørger:

Kunne man ikke hæve minimus hastigheden til 110, og samtidig lade lastbiler køre samme hastighed. Derved opnår man et jævnt flow ?

Andreas Egense svarer:

Det er et spørgsmål om trafiksikkerhed. Når der er trængsel betyder det ikke så meget at lastbiler kører 80 km/t

Martin Poulsen spørger:

Hvad med at åbne for trafik i nødsporet på flere strækninger, som I allerede gør på Hillerød motorvejen inadgående i myldretiden?

Andreas Egense svarer:

Det kan være en god idé med kørsel i nødsporet i myldretiden nogle steder. Men det skal forberedes. Nødsporet er ikke bygget til store trafikmængder, og der skal gøres nogle tiltag for at gøre det sikkert, når nødsporet inddrages. Det er altså ikke lige til.

Lars Flaskager spørger:

hvorfor bruger man så meget plads til midterrabat, det virker som spild af god plads til ekstra vej.

Andreas Egense svarer:

Nogle steder er det faktisk muligt at inddrage midterrabatten. Det er det vi gør mellem Skanderborg og Århus. Men ofte er der bropiller i midterrabatten, som gør det til en vanskelig løsning.

Jonathan spørger:

Har I overvejet om der med fordel kunne indføres den amerikanske model hvor ydersporet er forbeholdt biler med mere end 1 person i?

Andreas Egense svarer:

Det kan være en mulighed. Men det forudsætter, at der er tilpas mange biler med mere end en person. Ellers begrænser man faktisk kapaciteten.

Anders spørger:

Hvis man sænker hastigheden til f.eks 80km/t på motorvejen i myldretiden, ville trafikken så glide bedre pga færre opbremsninger mv?

Andreas Egense svarer:

80 km/t er ca. den hastighed, hvor det er muligt at få mest trafik igennem. Det handler bl.a. om at afstanden mellem bilerne ved denne hastighed er noget lavere end ved fx 1110 km/t

Johannes spørger:

Er der en øvre grænse for antallet af biler på det danske vejnet og hvor langt er der til dette punkt?

Andreas Egense svarer:

Svært at svare på. En stor del af døgnet er der ledig kapacitet på alle vejene. I takt med at trængslen stiger sker der det, at myldretiderne bliver længere.

Nikolaj spørger:

Hvilke ideer har I som ikke allerede er prøvet?

Andreas Egense svarer:

Delvist selvkørende biler kan hold vognbanen mere præcist end vi kan. Derfor kan de også klare sig med en smallere vognbane, hvilket igen kan give mulighed for at etablere et ekstra spor. Det ser vi bl.a. nærmere på.

Brian Olsen spørger:

Hvorfor må man ikke køre 130 på flere motorvejen? Jeg køre ofte på tomme motorveje med 110 som grænse?

Andreas Egense svarer:

En række af vejene er ikke bygget til mere end 110. Fx kan det være, at der ikke er tilstrækkelig sigte, hvis der pludselig sker noget foran. Det kan også være, at der ikke er tilstrækkeligt bredt eller sikkert midterautoværn eller tilstrækkelig afstand til faste genstande.