TÆT PÅ Red Barnets antimobbekonsulent Lars Stilling

Du er grim! Hvorfor fuck er du stadig ikke død? Tonen kan være hård og hadsk på nettet, og eksperterne er enige. Anonym digital mobning er et problem blandt børn og unge. Nogle af mobbeofrene fortæller deres historie i DR2-dokumentaren "Hængt ud på nettet". Her har antimobbekonsulent fra Red Barnet Lars Stilling Netteberg svaret på spørgsmål om den digitale mobning.

TÆT PÅ Red Barnets antimobbekonsulent Lars Stilling
Jens spørger:

Hvor stort et problem er det, men børn der bliver mobbet på nettet?

Lars Stilling Netteberg svarer:

16 % af unge i 9. kl er blevet mobbet på nettet inden for det seneste år og 15 % har udsat andre for digital mobning - en del af de unge, der er blevet mobbet på nettet har også selv mobbet andre online - tal er fra en ny undesøgelse fra Børnerådet

Henrik Plauborg Noe spørger:

Hvordan skal vi stoppe digital mobning

Lars Stilling Netteberg svarer:

for det første skal vi forebygge - vi skal beskæftige os med digital dannelse i skolen, vi skal vide noget om konsekvenserne. Forældre skal interessere sig for deres "liv" på nettet" - voksne har et ansvar i at hjælpe deres børn

Buster Hymen spørger:

Hvordan undgår man digital mobning på arbejdspladsen? Jeg modtager, næsten dagligt, meget passiv-aggressive beskeder fra mine kolleger.

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg tænker, at dette skal tages op på arbejdspladsen. Inddrag din leder og forvent, at denne vil tage en snak på arbejdspladsen. få arbejdspladsen til at lave en politik vedr. trivsel, omgangstone og hvordan man gør i tilfælde af mobning

Charles Von Habsburg spørger:

Hvor omstridende er digital mobning på arbejdspladser ?? Har svært ved at finde konkrete tal

Lars Stilling Netteberg svarer:

Jeg kommer fra Red Barnet, desværre er det ikke noget jeg har tal på

Helle spørger:

Kan børn ikke bare slukke for internettet?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det er vigtigt at sige, at mobning ikke skyldes internettet. mobning sker i en utryg kultur - online og offline. hvis man lukker for internettet, så "slukker" man også for en del af barnets liv - så er man også uden for (at blive holdt uden for er også mobning)

Janne spørger:

Hvordan er digital mobning anderledes fra "almindelig" mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det er vigtigt at understrege, at børn/unge ikke skelner mellem deres liv i det "virkelige" liv og i den digitale verden. Mobning opstår når kulturen er intolerant og utryg. mobning kan altså både være i det digitale liv og den "virkelige" verden. Men når det er sagt så kan man ikke se mimik, betoninger i det digitalt - og man er på 24/7

sir Jonathan von Knavlsenborg spørger:

Hvilke kvalifikationer har du for at udtale dig om mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

Jeg er uddannet socialrådgiver og har beskæftiget mig med børn og unge i de sidste 20-25 år og de sidste år arbejdet med antimobning i Red Barnet

Maria spørger:

Digital mobning har været et problem længe. Hvordan kan det være at det først er nu det får samme opmærksomhed som almindelig mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det kan dels skyldes at medierne har fået øjnene op for det, men problemet stiget også takt med at vi mere på de sociale medier

Dick Fitswell spørger:

Hvor omstridende er digital mobning I Danmark, i forhold til andre lande?

Lars Stilling Netteberg svarer:

Da børn og unge i danmark er langt fremme i brugen af digitale medier, er problemet med digital mobning også større i danmark

Heywood Jablome spørger:

Hvordan hjælper jeg mit barn på internettet? Jeg har selv ufatteligt svært ved at forstår hvordan det fungerer, så hvordan skal jeg hjælpe?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det kan jeg godt forstå. Vi voksne er hele tiden bagefter i viden omkring de digitale medier. MEN vi skal være troværdige, interesserede, lyttende voksne, der tager ansvar for vores børn. Så interresser dig for dit barns liv på nettet, spørg ind til det på samme måde som interesse for andre dele af dit barns liv. hvis der er et problem, så kan man inddrage skolen og eller de andre forældre

Prinsen af syd Uganda spørger:

Er problemet med digital mobning blevet værre eller bedre igennem de sidste par år?

Lars Stilling Netteberg svarer:

I takt med at danske børn er langt fremme i brugen af de digitale medier er problemet også vokset

Edgelord Von Tip spørger:

Er der ikke mulighed for at udvikle software, som kan blokere hadefulde beskeder?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg er ikke software ekspert - men man skal da ikke afvise det. men det er jo svært - hvordan skal teknologi vurdere hvornår det er hadefuldt ?

Malene spørger:

Hej! Hvorfor lukker man ikke de sider på Favebook som mobber anonymt? Hvis en side som Officiemdum har 100000 medlemmer der spreder mobning

Lars Stilling Netteberg svarer:

ja, det spørgsmål kunne man stille til firmaet "Facebook", det er jo dem der laver politik - de har jo bla. en politik vedr. nøgenbilleder

Din gamle moster gerda spørger:

På hvilken platform er online mobning værst?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg ved ikke lige på hvilken det er værst - men på de mest brugte, dvs. facebook, Instegram, snapchat, Moviestar Planet - sker det i hverfald

Diarre Prinsesse Mary spørger:

Hvilke aldersgrupper er oftest udsat for digital mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg har ikke det præcise svar - men det er typisk i alderen 14-18 år

Lars Stilling Netteberg spørger:

Er der nogen lovgivning omkring online mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

nej ikke mod mobning, men der er grænser for direkte chikane, racistiske og andre grove udtalelser

Jacob spørger:

Nu tales der ikke kun om mobning i blandt unge, men også trends, som at løsne skruer på hjul. Måske det er samme ting der ligger til grund?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg tror det er 2 forskellige ting, men begge dele kan have det til fælles, at nogen keder sig og søger spænding - måske får man også "likes" ved at løsne skruer på hjul ?

moster dorte spørger:

Hvilke evner/erfaringer kan man lære børn, så de ikke selv mobber eller bifalder mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

man skal lære børn at være tolerante - at vi er forskellig, vi skal ikke dømme folk. så skal vi respektere hinanden - vi er dem vi er. så skal børn lære at give omsorg for hinanden - også kaldet empati og så skal man have mod til at sige fra, hente hjælp eller blande sig

Memelord420 spørger:

Er der nogle initiativer, som f.eks. Sex og Samfund, som snakker med børn og unge om de her udfordringer?

Lars Stilling Netteberg svarer:

der er flere der gør et stort arbejde. I Red Barnet har vi igennem mange år sammen med Mary Fonden arbejdet forebyggende, hvor vi er stratet med at snakke om fællesskaber fra vuggestuealderen - det hedder Fri for Mobberi

Ubådskongen Peter Madsen spørger:

Tror du online mobning er værre for hårdere for unge end mobning i virkeligheden?

Lars Stilling Netteberg svarer:

Mobning er hårdt uanset hvor det foregår - digital mobning kan man dog ikke komme væk fra da man som regel er online 24/7 og nogen gange ved man ikke hvem der står bag - det kan gøre en meget utryg

Hanne Sørensen spørger:

Hvor stort et problem er deling af nøgenbilleder? Jeg har været trist igennem en længere periode efter jeg fik delt mine egne uden samtykke.

Lars Stilling Netteberg svarer:

det er også et stigende problem - husk man kan få hjælp i Red Barnets Sletdet.dk rådgivning

Kongen af det magiske lan Taastrup spørger:

Er det overhovedet realistisk at tro på at man kan stoppe mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg tror aldrig man kan udrydde det helt, men man skal ikke opgive og de voksne skal ha det som mål at det ikke er iorden og det skal stoppes

Læser du overhovedet navnene? spørger:

Hvor ofte er det, at mobningen bliver begået af grupper, og hvor stor en del er enkelte personer?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det er meget sjælent at mobning kun kommer fra en person - der er som regel personer der anderkende det - liker det - de støtter op om det - mobberen er sjælent alene

Kongen af det magiske land Taastrup spørger:

I hvilke klasser bliver børn udsat for mest mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

I klasser hvor tolerancen er meget lav - altså hvor man er hurtig til at dømme hvad der er rigtigt og forkert - og så i klasser hvor der er stor utryghed. kedsomhed kan også være årsagen

Ivan Ivanovich Ivanovsky spørger:

Er almindelig mobning blevet mindre normalt , efter cyberbullying er kommet til?

Lars Stilling Netteberg svarer:

mobning er mobning. men i takt med at unges liv er mere og mere på de digitale medier er mobningen der vokset. mobning i den virkelige verden ligger nogenlunde konstant

Moden M 52 søger ung K spørger:

Hvordan kan lære sit barn at stå op mod mobning, både for sig selv og andre?

Lars Stilling Netteberg svarer:

man kan lære sit barn 1. at være en god og hjælpsom kammerat 2. at man ikke skal dømme andre, men det er spænende med forskelligheder 3. at ens barn kan beskytte andre 4. at man tør hente hjælp og sige fra

Du staver af lort spørger:

Hvad kan man gøre hvis ens børn er med til at mobbe online?

Lars Stilling Netteberg svarer:

man skal understrege, at det er uacceptabelt - husk det behøver ikke være med en ond hensigt. dernæst snakke med sit barn om de kender konsekvenserne af det de gør, at der er nogen det gør ondt på. Spørg hvorfor ens barn gør det - er det spændning, eller mangel på opmærksomhed de mangler

Anne spørger:

Bør man ikke undervise forældre i det via skolen? Så de har bare en lille forståelse af, hvad deres børn laver?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jo. jeg syntes skolen har et ansvar - de skal undervis børnene og de skal inddrage forældrene - forældrene har også brug for viden

Martin spørger:

Hvorfor politianmeldes flere af disse dybt alvorlige og strafbare sager ikke? Blufærdighedskrænkelse er fx. ulovligt.

Lars Stilling Netteberg svarer:

ja det burde de - måske ved de unge og deres forældre ikke nok om det - her kunne man inddrage sit lokale SSP - Skole, social politi samarbejde

A spørger:

Handler det ikke om, at denne generations forældre ikke har været en del af sociale medier, og derfor slet ikke er deres ansvar bevidst?

Lars Stilling Netteberg svarer:

du rører i hvertfald ved noget væsentligt - vi voksne er hele tiden bagefter i vores viden om teknologien. MEN voksne er voksne og skal tage ansvar alligevel - ved at interessere sig for deres børns liv og så gøre et forsøg på at sætte sig ind i teknologien. Skoleelevernes organisation har stillet et forslag om at elever skal undervise mindre elever i digital dannelse - en pænende tanke

Golda Shekelstein spørger:

Er minoriteter særligt udsatte for cyberbullying? Jeg har selv opdaget at min søn er blevet udsat for anti-semitisk chikane på internettet.

Lars Stilling Netteberg svarer:

mobning skyldes ikke en udseende eller etnicitet - det skytldes en intolerant og utryg kultur. men hvis den er til stede, så kan børn der skiller sig ud godt være udsatte

Broder Zuk Mi Cuk spørger:

Gør cyberbullying lige så ondt som almindelig mobning?

Lars Stilling Netteberg svarer:

ja og nogen gange mere da man ikke kan slippe væk fra den. og hvis den så kommer anonymt, så kan man blive meget utryg

Shrek spørger:

Hvad bliver børn mobbet med på internettet?

Lars Stilling Netteberg svarer:

udseende, grimme ord, trusler og lign. og så er det også mobning hvis man bevidst ikke giver likes til en bestemt person. eller ikke lukker nogle ind i bestemte grupper

Lars spørger:

Du svarer at skolen skal undervise i antimobning, men det gør de i forvejen, problemet er tror at mange lærere ikke har den nødvendige viden

Lars Stilling Netteberg svarer:

helt enig. lærerne skal have mere viden - viden om hvad mobning er, hvad man kan gøre og så manger der metoder og redskabet til at afhjælpe mobning

Lonnie spørger:

Hej vil lige hører om du har tænkt dig at lave flere programmer om mobning

Lars Stilling Netteberg svarer:

Hvis du tænker på TV programmer - så er det nok noget DR må svare på

Fra Redaktionen spørger:

Kan man ikke bare forbyde snapchatten for børn under 15 år?

Lars Stilling Netteberg svarer:

man skal forbyde de sociale medier til børn der er meget unge, men jeg tror bare ikke man kan forbyde sig ud af problemet. forøvrigt er der rigtig mange der opretter profiler med falske fødselsdage

A spørger:

Bør man ikke uddanne mobbekonsulenter og lignende via fx Red Barnet, der alle kan tilhøre forskellige skoler, så der bliver undervist i det?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jo, rigtig god idé - sådanne initiativer er vi også i gang med i Red Barnet sammen med Børns Vilkår og Mary Fonden

TheMitochondriaIsThePowerhouseOfTheCell spørger:

Hvad er grunden til at børn mobber?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det korte svar er at der blandt børnene er en intolerant og utryg kultur - man kan holde nogen udenfor ved at være fælles om at mobbe dem - man gør det altså for selv at finde tryghed

uvuvwevwevwe onyetenyevwe ugwemubwem ossas spørger:

Ville det ikke hjælpe at fjerne muligheden for at oprette et anonymt profil på de forskellige sociale medier?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det er da en mulighed

B spørger:

Hvorfor kan man ikke underrette forældrene til ejeren af Offentimentum og derved få styr på inderkredsen?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det kræver jo at man kan finde dem der står bag. og de unge der er der er ikke alle under 18 år

H spørger:

Handler det ikke om, at forældre ikke forstår alvoren, fordi de aldrig selv har kendt til det?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg tror mange voksne kender til mobning - så de forstår alvoren, men du har ret de har nok svært ved at overskue det digitale univers

Maja spørger:

Hvordan opdager man sit barn bliver mobbet online? Man viser interesse, men hvis barnet ikke ønsker at dele? Bør man overvåge sit barn?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg tror ikke på overvågning. man skal blive ved med at vise tillid, vise sin interesse, så er der større chance for at barnet åbner sig. måske skal barnet også gå til en lærer eller anden voksen

Lars Stilling Netteberg spørger:

Er piger i højere grad udsat for mobning på internettet og bør det derfor være en vigtig sag at tage op i forhold til ligestilling?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg mener ikke der er flere piger der bliver mobbet end drenge, men der er flere drenge end piger der mobber på nettet

christian spørger:

hvis der ikke er en konsekvens, kan du gøre alt. jeg får lyst til at skabe en konsekvens, hvad siger du til det?

Lars Stilling Netteberg svarer:

mener du konsekvenser og straf for dem der mobber ? tallene viser at mange af dem der bliver mobbet også selv har mobbet - så man skal se på hele gruppen - alle er påvirket negativt af mobning

Victor Clausen spørger:

rigtig godt program, men i ved godt at hvis man prøver at stoppe mobning på offen bliver man selv moppet

Lars Stilling Netteberg svarer:

ja, den risiko er der. derfor er det også vigtigt, at de voksne der hjælper ved hvad de gør således at man bla. beskytter offeret

Jens Kjær-Fog spørger:

Hvorfor melder man ikke de personer som står bag hadesiderne til politiet ? Det kan da ikke være lovligt.

Lars Stilling Netteberg svarer:

lige det eksempel som var udsendelsen tror jeg ikke er ulovligt, men du har ret, at en del af den viden lærer og forældre skal have er også hvad der er ulovligt

Zamira spørger:

Hvad er årsagerne til "bystander effekten" der finder sted når nogen bliver mobbet og ingen hjælper ofret?

Lars Stilling Netteberg svarer:

frygt - det kan jo blive mig næste gang. og så det vi kaleder medlidenhedseffekten - man bliver ligesom immun over for det ubehagelige - man ser den anden vej. Men flere skal lære mod, så de kan hjælpe, sige fra eller hente hjælp fra en voksen

Øzkan Güleryüz spørger:

Jeg er leder på et gymnasium og ønsker at afdække hvor udbredt mobning er hos os. Hvordan kan jeg det og hvilke tiltag kan man lave ?

Lars Stilling Netteberg svarer:

det var et stort spørgsmål - jeg vil gerne at du kontakter mig på lsn@redbarnet.dk

Susan spørger:

Hvodan kan en Facebook gruppe som den omtalte i programmet få lov at eksistere? Jeg troede der var sensur på Facebook

Lars Stilling Netteberg svarer:

ja, det bør tages op med Facebook - det er dem der bestemmer

Leif Johannesen spørger:

Er det ikke en relativ nem opgave at finde de "anonyme" afsendere? Derefter skal de blot afsløres over for deres forældre.

Lars Stilling Netteberg svarer:

jeg er faktisk ikke klar over hvor let det er - men du har måske ret

Helle spørger:

Børnene ser desværre mange voksnes grove sprogbrug på nettet. Hvorledes forklarer man børnene, at tonen er blevet mere rå i samfundet ?

Lars Stilling Netteberg svarer:

du rammer også plet her - tonen i samfunddebatten, blandt politikere, sportsfolk osv. kan til tider være rå og meget grov - så jo, vi voksne skal tage ansvar og være gode rollemodeller - også hvad tonen angår

Fru Nielsen spørger:

Jeg mener at der skal mere opmærksomhed til fra forældre, da Det er dem der har ansvaret for deres børn og lærer dem om pli og pligt .

Lars Stilling Netteberg svarer:

enig, men jeg mener også skolen skal påtage sig et ansvar sammen med forældrene

Jens spørger:

Ville det ikke være et rimeligt krav som forældre, at forlange at den unge melder sig ud af denne gruppe "offensimentum"?

Lars Stilling Netteberg svarer:

jo det kunne du ha ret i - hvis altså forældrene ved det og den unge er under 18 år

Christian spørger:

børn skal være opdraget hjemmefra, mobilen må blive hjemme. forældre er dårlige eksempler. jeg havde det fint uden mobil i min tid.

Lars Stilling Netteberg svarer:

men, er mobilen ikke kommet for at blive - hvis det du siger, skal håndhæves, så skal det gælde alle, ellers er den der ikke har mobil med uden for.

Christian spørger:

hvad skal jeg gøre hvis mit barn bliver mobbet og forældrene til mobberen ikke vil gøre noget?

Lars Stilling Netteberg svarer:

du skal tage fat i skolen - jeres lærere , så I ikke står alene med problemet

Ludvig spørger:

hvad er problemet i at lade mobilen blive hjemme? som verden ikke kan klare sig uden e sidste 5 millioner år?

Lars Stilling Netteberg svarer:

måske en idé - men så skal alle gøre det. men skolerne bruger i højere og højere grad også mobilen i undervisningen - jeg tror mere på spilleregler og netetik