TÆT PÅ Stil spørgsmål til Ældre Sagen - Kan ældrebyrden give bonus?

Kan ældrebyrden give bonus? Det er spørgsmålet, der stilles på DR2 i en live valgdebat klokken 20.45. For mens der er en gruppe af udgiftstunge ældre, er der også en voksende gruppe af raske rørige ældre. De gør blandt andet stor nytte i Ældre Sagen som frivillige. Men er vi i Danmark gode nok til at gøre brug af de ældre? Og hvad kan man gøre for at udnytte dem bedre? Sideløbende med debatten på DR2 kan du stille spørgsmål til frivilligchef Lars Linderholm fra Ældre Sagen.

TÆT PÅ Stil spørgsmål til Ældre Sagen - Kan ældrebyrden give bonus?
Jens K. spørger:

Er der ikke en fare for at for mange frivillige ældre på en måde ’stjæler’ jobs fra andre?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Jo vi ser desværre, at kommunerne bruger ideen om frivillige til at forsvare besparelser. Men generelt er frivillige meget opmærksomme på at de ikke vil overtage opgaverne.Så det er et mindre problem end man kan frygte.

Andreas spørger:

Har læst noget med de fleste frivillige er kvinder. Gælder det også de ældre og hvorfor?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Ja inden for de sociale aktiviteter er det. Måske tiltrækker omsorgsopgaver mere kvinder. I Ældre Sagen er det 2/3 der er kvinder

Jørgen spørger:

Synes Ældresagen at tonen om de ældre er god i medier og politik – fx meget snak om at ældre er en byrde?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Vi bryder os ikke om at ældre omtales som en byrde. Der er brug for at få gjort op med nogle af de myter der hersker om ældre.

Bo Warberg spørger:

Begrebet ældrebyrden er negativ. I Norge anvendes begrebet ældrebølgen! Uden de ældre, som var det ingen i dag. De ældre byggede landet?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Ingen tvivl om at ord som ældrebyrde er med til at skabe en negativ opfattelse. Lad os hellere tale om ældrestyrken. I Ældre Sagen har vi massevis af friske ældre, der gør en kæmpe indsats for det danske samfund.

Andreas spørger:

Ville det ikke være bedre, hvis de ældre blev et år eller to mere på arbejdsmarkedet frem for frivilligt arbejde?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

De mest aktive frivillige i Danmark er mennesker på arbejdsmarkedet. Så der er ingen modsætning mellem at være frivillig og på arbejdsmarkedet.

Anne spørger:

Møder i nogle gange udfordringer med de ældre frivillige eller kører det bare smertefrit, når de kommer ud på arbejdspladserne?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Der opstår selvfølgelig problemer en gang imellem. Men generelt er der et godt samarbejde med de ansatte. Faktisk vil jeg sige, at det er en forudsætning for at få tingene til at fungere. Hvis de frivillige bliver betragtet med mistro af de ansatte, så vil de ikke føle sig velkomne. Og så stopper man jo hurtigt som frivillig

JAne spørger:

Risikerer man ikke, at de frivillige ældre kan blive ”udnyttet” så de på en måde bruges som gratis arbejdskraft af pressede ansatte?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Jo. Derfor er det også vigtigt, at de frivillige er organiserede i foreninger, så de kan få uddannelse i hvor grænserne er og få støtte, hvis de føler sig udnyttet.

Bo spørger:

Synes man hos ældre sagen, at der er fokus nok på de ældre i valgkampen rundtomkring i kommunerne lige nu?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Ja i den grad. Ældres vilkår er et af de temaer som bliver drøftet allermest. Jeg tror det er gået op for politikerne, at det er et område, der virkelig optager vælgerne - ikke kun de ældre men alle.

Hanne Christensen spørger:

Pensionsalderen øges til 67 år i løbet af de næste 4 år. Er Ældresagen bekymret for et boom i antallet af ledige seniorer?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Vi er meget optaget af, at det er muligt for ældre at blive på arbejdsmarkedet - og ikke er de første der bliver fyret. Men også at man kan få et job igen, hvis man har passeret de 60

Kirsten spørger:

Ældrebyrde? Nej, ældrestyrke!!

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Tak.

Thomas c spørger:

Når pensionsalderen øges vil det så mindske behovet for flere frivillige?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Det tror jeg ikke. Jeg tror, at rigtig mange gerne vil være frivillige også selv om de er på arbejdsmarkedet. Og selv om der er en god normering på f.eks. et plejehjem så synes jeg stadig man skal trække frivillige ind. De skaber noget andet end det ansatte gør. Og det er også meningen.

Klaes spørger:

Er der ting eller opgaver hvor kommunerne går over grænsen med brug af ældre frivillige?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Du kan godt finde eksempler. F.eks. læste jeg her på DR om en gruppe frivillige, der følte sig presset til at overtage en genbrugsstation. Men generelt synes jeg frivillige er gode til selv at sætte grænsen.

Anja spørger:

Er der andre lande man kan kigge imod på det her område?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

I England og USA er man gode til at gøre det at være frivillig til en del af ens opvækst og forventes, hvis man har overskud. Men de gør det jo fordi deres samfund er meget mere afhængige af frivillige i deres samfundsmodel. Men der er mange gode eksempler på hvad lokale frivillige initiativer kan.

Rikke Larsen spørger:

Hvor synds I selv det halter med bruge de ældre mere

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Jeg møder mange ældre der oplever, at når de forlader arbejdsmarkedet, så er alt det de kan og deres erfaringer uden værdi. Derfor er jeg så glad for at vi i Ældre Sagen kan få lov at trække på deres kompetencer og livserfaring.

Lotte P. spørger:

Men hvorfor ældre frivillige i stedet for yngre?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

I Ældre Sagen vil vi også meget gerne have unge frivillige.

Bashir Nawa spørger:

Generelt lider ældre af mindre værdighed (dignity) i samfundet. Hvad kan ældre selv gøre? hvad kan samfundet gøre? Hvad kan familien gøre?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Jeg tror et sted at starte er at tale om ældrestyrke og huske at fremhæve de mange positive ting som ældre bidrager til samfundet med. Der er mange myter om ældre.

Jannick spørger:

Dansk industri siger det kommer mange ældre ud på arbejdsmarkedet burde man ikke fokusere på det i stedet?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Jo det er vigtigt at huske, at udvidelsen af arbejdsstyrken faktisk kommer fra ældre, der bliver på arbejdsmarkedet.

Bashir Nawa spørger:

Er der nogle tiltag at afmystificere myterne om ældre?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Vi forsøger aktivt at aflive de fordomme som er om ældre via vores egne medier og i medierne generelt. Vi har et par skønne frivillige med i dagens udsendelse og vores direktør er også med. Og så håber vi da også på at vores frivillige indsats er med til at vise ældre styrke

H spørger:

Hvilke opgaver er det jeres frivillige typisk laver

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Besøgsvenner er den største aktivitet. Vi har ca 5000 frivillige her. Det sociale område er 11.000, derudover har vi 2000 it frivillige og 2500 motionsfrivillige. Og ca 600 skolevenner. o

Karl-Heinz Hansen spørger:

Skal vi Udnyttes, eller er vi stadig frivillige?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Frivillige skal drives af lyst og engagement.

Anita spørger:

Vi ældre knokler løs m opgaver som er oversete m pårørende .jeg er træt af at høre vi skal på banen.Det er vi altid, og vi er dødtrætte ,

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Enig. Pårørende gør en kæmpe indsats. Og den er overset. Derfor ønsker vi i Ældre Sagen at kommunerne ansætter pårørendekonsulenter til at støtte og vejlede pårørende. Ellers bliver de slidt ned, hvis man f.eks. har en syg eller dement ægtefælle.

John spørger:

Er det ikke lidt paradoksalt, at kommunerne gerne vil have flere frivillige ældre men ikke bruge penge på de svage af dem?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Jo det er jo modsatrettede tendenser. Men mange kommuner føler sig pressede og leder efter "gratis" ressourcer.

Bashir Nawa spørger:

Jeg synes ikke at frivillig arbejde skal være bare gratis, måske skal der være noget i form af lille skattefradrag, er i enige eller ej?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Nej jeg synes ikke man skal blande penge og frivillighed sammen. Min erfaring er at det er en dårlig cocktail. Lad det være engagementet og lysten, der driver en frem. Ikke skattefradrag.

Rene Kjærsgård spørger:

Hvor er det ærgerligt , at begreber som udgiftstunge og ældrebyrden bruges i flæng. Det er dig der bliver gammel efter et liv. Rimeligt ?

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Det er vigtigt, at vi passer godt på hinanden og hjælper de ældre, der efter et langt liv på arbejdsmarkedet har brug for hjælp. Heldigvis lever flertallet af de ældre et godt og spændende ældreliv.

Anita spørger:

Jeg synes der skulle være pårørende- løn

Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen svarer:

Der skal ihvertfald at der skal være gode orlovsordninger, hvis man har en syg pårørende.