Det Radikale Venstre   Özkan Ekiz

Personlige stemmer

2015: 1113
2011: 0

Mærkesager

 • Sundhed

  Jeg går til valg for, at skabe et moderne sundhedsvæsen, med den nyeste viden og teknologi. Mit slogan er ‘Mennesket først!’, og med det menes, at den enkelte patients behov skal være i centrum. Sygdomme skal forebygges, og behandles inden de avancerer, og de mest syge patienter skal prioriteres. Desuden mener jeg, at tandlægeregningen skal afskaffes, så alle kan gå til tandlægen efter behov.

 • Klima

  Vi skal arbejde for, at i fremtiden have en grøn infrastruktur - både i Danmark og resten af verden. CO2-udslippet skal reduceres, og vi skal arbejde hårdt for, at gøre Danmark fri af fossile brændstoffer. Vi skal satse på vindenergi, biomasse og biogas. Danmark skal være grønnere, og danskerne skal kunne indånde renere luft. Endvidere skal prisen på økologiske varer sænkes.

 • Udlændingepolitik

  Jeg vil, og skal, arbejde for, at bekæmpe det stigende fremmedhad, fordomme, diskriminering og radikalisering. Vi skal have afskaffet “dem og os”-begrebet, og alle skal behandles med respekt. Vi skal alle bidrage positivt til det danske samfund. ‘Mennesket først!’ og ikke vores trosretning, etniske og kulturelle baggrund, udseende og beklædning, eller vores hudfarve.

15 spørgsmål til Özkan Ekiz

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Özkan Ekiz:

  Reformen er ikke blevet til for, at lukke eleverne inde på skolerne. Tværtimod. Reformen er blevet til for, at give eleverne den bedste grobund for, at de kan udvikle sig i skolerne. Lærerne skal i samarbejde med foreningslivet, motivere børn til at deltage aktivt, i deres fritid.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Özkan Ekiz:

  Der er ingen tvivl om, at rygning er skadeligt for både folkesundhed og miljø. Det danske samfund skal derfor bakke 100% op, om rygere der ønsker at stoppe. Dog, mener jeg ikke, at det at sætte afgifterne op, nødvendigvis får den ønskede virkning.
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Özkan Ekiz:

  Jeg er imod brugerbetaling. Den sociale ulighed i sundhed skal gøres mindre, hvorved jeg også mener, at tandlægeregningen bør være gratis.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Özkan Ekiz:

  Alfa omega er, at borgerne får den bedste service. Hvem der leverer den, er langt mindre vigtig. Hvis der forefindes økonomiske fordele, og servicen ikke forringes, ved at udlicitere velfærdsydelserne, er jeg helt klar for, at privatisere dem.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Özkan Ekiz:

  Målet med reformen er, at flere får en længevarende tilknytning til arbejdsmarkedet, og at flere derved opnår en mere permanent løsning. Vi mener, at det er rimeligt, at man skal arbejde 4 måneder for, at kunne få dagpenge de resterende 8 måneder.
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Özkan Ekiz:

  Mange små virksomheder vil drukne i dokumentationer, og vi risikerer at udenlandske virksomheder ikke ønsker, at samarbejde med Danmark. Dette kan skabe en kærereaktion, der kommer til, at koste danske arbejdspladser.
  Delvist uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Özkan Ekiz:

  Det ene udelukker ikke det andet. Vi skal gennemføre nogle strukturelle reformer, som kan øge det økonomiske råderum, og derved give os den krævede finansiering, som både vækst og skattelempelser kræver.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Özkan Ekiz:

  Vi er nødt til, at investere i kollektiv trafik for at mindske udslipning af CO2, trængsel på vejene, og generelt bare passe på den verden vi lever i. Danskerne bør have den reneste luft i verden, og gå foran med et godt eksempel.
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Özkan Ekiz:

  Når det kommer til noget så individuelt som en kriminel handling, er det svært at sætte alle i samme bås. Det vigtigste er, at ofret får den nødvendige hjælp, og gerningsmanden bliver straffet for sin handling. De indsatte skal have flere værktøjer i fængslet, de kan benytte, når de igen skal integreres i samfundet.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Özkan Ekiz:

  Med de nye reformer er det ikke længere attraktivt, at være kontanthjælpsmodtager fremfor lønmodtager. Endvidere skal vi også huske, at det for de fleste ikke er et valg, at være kontanthjælpsmodtager.
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Özkan Ekiz:

  Der skal være plads til alle mennesker i Danmark. Om du så er laktoseintolerant, eller om du ikke kan spise svinekød af religiøse årsager, bør der vises hensyn til den enkelte.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Özkan Ekiz:

  Det er en kunst, at finde balancen mellem hvad der er for meget, og hvad der er for lidt. Når det kommer til nationale forhold, ved vi i Danmark hvad der er bedst for os, og EU bør træde lidt i baggrunden. Dog mener jeg bestemt, at større grænseoverskridende udfordringer, såsom eksempelvis klimaforandringer, bør løses ved at styrke EU.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Özkan Ekiz:

  Jeg vil tværtimod sige, at ulandsbistanden skal hæves til 1pct. af BNI, da vi som en af de rigeste nationer i verden har pligt til, at bekæmpe fattigdom etc..
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Özkan Ekiz:

  Danske virksomheder er langt mere ressourceeffektive, end deres udenlandske konkurrenter, takket være vores grønne omstilling. Det er altså en god forretning for Danmark, at investere i miljøet - en forretning der samtidig skaber økonomisk vækst, da verden hungrer efter danske miljøvenlige løsninger. Altså, ved at investere i miljøet, vækster dansk økonomi.
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Özkan Ekiz:

  Kulturen er en stor del af vores identitet, og skal derfor ikke skæres fra. Dansk kultur skaber en samhørighed, og inspirerer os til, at varetage vores forfædres arv, og gøre det bedre for fremtidige generationer.
  Helt uenig

Fakta Özkan Ekiz

 • ALDER: 36 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: ozkanekiz.radikale.dk