30 sager, der deler partierne

Hvilket parti stemmer du mest som?

Politikere siger og mener meget. Men når det kommer til stykket, former de Danmark ved at stille og stemme på lovforslag. Med et ja eller et nej.

Vi har udvalgt 30 lovforslag, som politkerne allerede har stemt om. Angiv for hvert spørgsmål om du er for eller imod.

Hvilket parti stemmer du mest som?

DR Nyheder har gennemgået samtlige lovforslag, der er vedtaget fra den 15. september 2011 og frem til 1. oktober 2018. I perioden er der vedtaget 1.356 lovforslag ifølge Folketingets hjemmeside. Af dem er 191 vedtaget enstemmigt – altså har alle partier stemt for lovforslaget. Det svarer til 14 procent af samtlige lovforslag.

Af de vedtagne lovforslag og beslutningsforslag har DR Nyheder udvalgt 30 markante forslag, som har skabt debat og uenighed i Folketinget. Vi har set på, hvordan flertallet i de enkelte partier har stemt til lovforslaget. Enkelte medlemmer kan have stemt imod sit partis linje. OBS! Man kan sagtens ende med et resultat, hvor du er enig med mere end ét parti.

  • Redaktør, tekst og idé: Kim Schou
  • UX: Morten Fogde Christensen og Simone C. Møller
  • Design: Simone C. Møller
  • Programmering: Johannes Wehner