Skolelærer: Forbud mod at forlade skolen i frikvartererne

En skolelærer vil forbyde de store elever at forlade skolen og købe mad i spisefrikvarteret. Skolelæreren mener, at de store elever kun køber dårlig mad som for eksempel pizza, burger og slik.

Får du dårlig mad, så lærer du dårligt

Forskning viser, at man lærer dårligere, hvis man får usund mad. Læreren mener derfor, at det er et problem, at eleverne går til bageren efter kage i stedet for at spise en sund madpakke.

Er det skolen eller elevernes ansvar at få sund mad?

Man kan derfor spørge, om det er elevernes, forældrenes eller skolens ansvar at eleverne får ordentligt mad. Læren siger, at hun synes det er skolens ansvar.