SKRIV IND: Hvordan skal verden se ud i fremtiden?

I denne uge mødes ledere fra hele verden.

Lederne skal sætte nogle mål for, hvordan verden skal se ud i fremtiden. Målene kalder man for FN's verdensmål.

De handler om alt det, vi vil gøre bedre. Vi vil for eksempel gerne have en verden uden fattigdom, krig og flygtninge.

Der er 17 mål i alt

Det er planen, at målene skal være nået inden 2030. Herefter bliver der sat nogle nye mål - det gør FN hver 15. år.

Listen med verdensmål er ret lang - der er 17 mål i alt.

Men verdens ledere er ikke kommet frem til målene selv. De har lyttet til idéer fra børn og voksne over hele verden.

Her kan du se de 17 verdensmål (© Red Barnet)

FN samler verdens lande

FN står for De Forenede Nationer. Der er 193 stater med i FN. Det er næsten alle verdens lande.

FN er ikke en regering. FN kan altså ikke bestemme over de lande, der er med i organisationen.

Derfor er det vigtigt, at alle landene i FN bliver enige om at gøre noget for at nå de fælles verdensmål.

Her kan du se de 17 verdensmål

Hvordan synes du, verden skal se ud i fremtiden? Skriv dit svar herunder eller på Ultra Nyts  Instagram.