Tema: Filosofi

Tag stilling til en række naturvidenskabelige, menneskelige og samfundsrelaterede spørgsmål, som bliver belyst og debatteret ud fra en etisk, filosofisk synsvinkel. I dette tema finder du klip om filosofi ud fra en humanistisk synsvinkel, filosofi og samfundsvidenskab og filosofi og naturvidenskab.

Seneste artikler i temaet