Opg.2: Født som pige

14-årige Frederik har aldrig følt sig tilpas i sin pigekrop. Siden han var 10 år, har han camoufleret sine former og levet som en dreng. (Foto: DR Fakta © Type 2)

Elevopgave til: Frederik var en pige på fødselsattesten

Beskrivelse af opgaven:

Køn er i dag i højere grad end tidligere blevet en åben og flydende kategori. Mulighederne for at udtrykke sit køn er blevet flere, og med de sociale medier er det i højere grad blevet muligt for unge, som ikke føler, de passer ind, at opsøge fællesskaber på nettet, hvor de kan møde andre unge, som har det på samme måde som dem.

Køn og krop

Unges forhold til krop, køn og seksualitet har stor indflydelse på, hvordan de har det. Se klip om køn, krop, seksualitet og normer online og offline i dette tema til Uge Sex på gymnasier.

Se Tema

I skal nu se et klip eller flere klip fra DR’s dokumentar ”Når 2 køn ikke er nok”, der følger Frederik på 14 år, som ønsker at være fysisk som den dreng, han gerne vil være, selv om han fik tildelt et andet køn ved fødslen.

Der er tre klip med Frederik:

Når I har set klippet ”Frederik var en pige på fødselsattesten” eller alle tre klip om Frederik og Oliver, skal I arbejde i grupper med følgende spørgsmål:

Arbejdsspørgsmål:

 1. I det første klip med Frederik introduceres der indledningsvist forskellige kønskategorier. En af deltagerne siger, at de mange køn viser, at det ikke er nok med de to køn: mand og kvinde. Hvad mener vedkommende med det?
 2. Nogle af deltagerne i filmklippet, herunder også Frederik, definerer sig som transkønnede/transmennesker. Hvad vil det sige at være transkønnet?
 3. Hvilke erfaringer har Frederik gjort sig med at leve som dreng, og hvad er hans forhold til sin egen krop?
 4. Hvilken rolle spiller nettet for unge, der definerer sig som transkønnede, som Frederik og Oliver?
 5. Hvilke normer om køn oplever unge i dag, og hvordan virker de begrænsende på deres muligheder for at være dem, de gerne vil være?
 6. Hvad kan man gøre for at skabe bedre muligheder for at udfolde sit køn i dag – i jeres klasse, på skolen og i samfundet som helhed? Find på konkrete forslag og præsentér dem for klassen.

Når I har diskuteret arbejdsspørgsmålene, kan I fremlægge jeres pointer og konkrete forslag for klassen. Præsentationen kan for eksempel udformes som en digital mindmap, for eksempel med MindMeister, der samler jeres nye viden om køn.

Bliv klogere på begreber og forståelser af køn her

Læs også Køn og krop Se Tema

 1. TIDSLINJE: Sådan talte vi om sex
 2. Chat på nettet endte som afpresning
 3. Opg. 6: Biologi eller ... ?
 4. Opg. 4: Nøgenbilleder
 5. Opg.2: Født som pige
 6. Opg. 1: Sexafpresning
 7. Billeder og holdninger på nettet
 8. Opg. 3: Prævention